Kan sikre småskala attraktive utsalgsteder

Regjeringen utarbeider nå en melding om vekstkraft og gründerskap i landbruksbaserte næringer. Rundt 35 av KLFs medlemmer er slakterbutikker med god og innarbeidet distribusjon. KLF ønsker å se på muligheter for et matnyttig samarbeid med småskalaprodusentene.

Stortingsmeldingen skal etter planen legges frem våren 2015, og stod på programmet for Sylvi Listhaugs næringsdelegasjon under Grüne Woche i Berlin i januar i år.

- Vi mener det bør legges til rette for at kjøttforretningene og håndverksbedriftene kan spille en nøkkelrolle i Landbruks- og matdepartementets satsing når det gjelder å videreutvikle norsk matopplevelse og matkultur, sier Svein-Erik Eide, sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF.

Det er i dag rundt 35 medlemsbedrifter i KLF med eget butikkutsalg, spredt rundt i hele landet. KLF ønsker at stortingsmeldingen om vekstkraft og gründerskap sørger for enda bedre samkjøring mellom småskalaprodusenter og slakterbutikkene innenfor mat.

- Vi ønsker at stortingsmeldingen skal se på muligheter for styrking av det lokale og regionale samarbeidet slik at det blir flere attraktive utsalgsteder for forbrukerne utenom de ordinære dagligvarekjedene, sier Eide.

- Gjennom slakterbutikkene kunne det vært mulig å tilby folk lokalmat fra småskalaprodusenter innenfor ordinære åpningstider. Fagfolkene i våre butikker er oppdaterte på mattrygghet, og et tettere samarbeid kan åpne opp for et bredere tilbud fra småprodusenter enn det handelen gjør plass til i dag.

KLF sendte 19. januar brev til mat- og landbruksministeren med innspill stortingsmeldingen.

I brevet presiserer KLF at en viktig forutsetning for å lykkes, er at det stilles til rådighet både kompetanse og økonomi for å få kjøttbedriftene til å sette av tid i en hektisk hverdag. Det vises til et lignende prosjekt som gikk fra 2002 til 2008, der hensikten var å utvikle konsepter som ga merbetaling til bonden.

- I samarbeid med blant annet Nofima satt KLF opp en rekke regionale nettverk som 25-30 av våre medlemsbedrifter valgte å benytte seg av. Prosjektet var finansiert av Innovasjon Norge. Det var vellykket, og ga regionale og lokale ringvirkninger som står seg den dag i dag, sier Eide.

Siste saker