Kasserte 300 rein på grunn av avmagring

Kasserte 300 rein på grunn av avmagring Hver tiende av reinsdyrene som ble levert til slakteriene i Kautokeino og Karasjok ble kastet. I løpet av to dager i midten av… Les mer

Kasserte 300 rein på grunn av avmagring

Hver tiende av reinsdyrene som ble levert til slakteriene i Kautokeino og Karasjok ble kastet.

I løpet av to dager i midten av november, leverte to reinbeitedistrikt 3000 rein til slakterier både i Kautokeino og Karasjok. Mattilsynet underkjente hver tiende rein som menneskeføde.

– Årsaken til kassasjon var avmagring. 70 reinsdyr ble avlivet i slakteriets reingjerde, fordi de ikke klarte å stå på beina. 230 rein ble kassert etter slakting, fordi de manglet fett rundt hjertet, sier Mattilsynets avdelingsleder i Finnmark, Siv June Hansen.

Hun forklarer at når et reinsdyr ikke har fett rundt hjertet, så blir dyret klassifisert som så avmagret at det ikke egnes som mat for mennesker. Disse skrottene blir derfor til slutt kassert.

Slakteriet Finnmark Rein, som mottok reinsdyrene, bekrefter at reinsdyrene ble holdt to dager i slakterigjerdet i Kautokeino før de ble slaktet. I Karasjok i ett døgn.

Rutinene i slakteriet er å gi mat og vann til reinsdyrene, dersom de ikke blir slaktet samme dag, opplyser slakteriet.

Det er svært sjeldent at så mange som 300 dyr blir kassert, ifølge slakteriet Finnmark Rein.

– Dette er jo en tragedie for reineiere og for oss. Jeg synes jobben i Finnmark rein er veldig bra, men dette var noen dårlige dager på jobben. Det er en ekstrem situasjon og jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Are Figved, daglig leder i Finnmark Rein.

Siste saker