Høy, mørk og framtidsrettet

Nationens Kato Nykvist har en «Kommentar» 09.09.2014 som jeg opplevde som befriende og nytenkende. I kommentaren aner jeg tilløp til en ambisjon om at avisen på leder-/kommentarplass framover åpner for å endevende argumenter og gamle påstander slik at viktige landbrukspolitiske debatter kan bygges på objektive, kunnskapsbaserte argumenter. Som daglige lesere av avisen ønsker jeg velkommen en Nationen som tar av seg skylappene og utvider mulighetsområdet – både for debatten og politikken. Det fortjener både næringen og debattantene.