KBS for kjøtt i tung motbakke

KBS for kjøtt i tung motbakke Kjøttprodukter i KBS-markedet hadde en tilbakegang på 12,8 prosent i volum og 8,6 prosent i verdi i forhold til året før. Det viser ferske… Les mer

KBS for kjøtt i tung motbakke

Kjøttprodukter i KBS-markedet hadde en tilbakegang på 12,8 prosent i volum og 8,6 prosent i verdi i forhold til året før. Det viser ferske tall fra Flesland Markedsinformasjoner.

Av Per A. Sleipnes

Til tross for en klar nedadgående utvikling i dette markedet, økte hamburgere som enkeltprodukt sin andel i KBS-markedet. Hamburger-volumet representerer nå 24 prosent av det totale rød-kjøtt volumet i dette segmentet.

Mindre kollektiv-reising

– Det er omsetningen i kiosker som bidrar til den største nedgangen i salget. Denne nedgangen er på hele 23,4 prosent. For bensinstasjoner var ikke situasjonen like vanskelig. Her gikk salget faktisk opp med 3,8 prosent i fjor. Det viser ferske tall fra Nielsen IQ.

–  At salget i kiosker har gått ned, har å gjøre med at folk i pandemiåret reiste mindre kollektivt og dermed frekventerte kiosker i store byer i mindre grad. Oppgangen på bensinstasjoner skyldes økt feriering i Norge og mer bruk av bil også på kortere reiser, konkluderer Sissel Flesland (bildet) i Flesland Markedsinformasjoner.

Tilbakegang for kald mat

Servering av kald mat gikk i fjor ned med 15,4 prosent i forhold til året før. Varm mat i KBS-markedet gikk i 2020 tilbake med ca. 10,6 prosent. – Dette er mindre enn i storhusholdningsmarkedet hvor nedgangen var på hele 24 prosent i pandemiåret 2020, sier Sissel Flesland.

Hvor stor serveringsdelen er av KBS markedet og utviklingen for denne, står nøye beskrevet i rapportdelen om serveringstrender i den nyeste rapporten om Servicehandelsmarkedet Kiosker og bensinstasjoner 2021/2022 fra Flesland Markedsinformasjoner.

Hovedtrekkene i 2020

Hovedtrekkene for innkjøpet på totalt ca. 5400 tonn av kjøttvarer til KBS er:

  • Innkjøpsverdien av rødt kjøtt gikk tilbake med ca. 9,3 prosent i 2020, mens innkjøpsverdien for det hvite kjøttet økte med fire prosent. Produkter av kjøtt klarer seg altså vesentlige bedre på KBS-menyene enn øvrige produkter som serveres.

  • Pølser viser en sterkere tilbakegang enn flere andre kjøttprodukter. Likevel er pølser den dominerende undergruppen og står for over halvparten av det totale volumet av rødt kjøtt i KBS-markedet.

  • Bacon er sterkt knyttet til pølsesalget. Det kjøpes stadig mindre wiener og ordinære grillpølser. En større andel av pølsene er altså spesialpølser, uten eller helst med bacon. Ulike bacon-kvaliteter har en liten relativ økning i volumet. Primært som følge av nedgang for wiener og grill pølser som ikke selges med bacon.

  • Pålegg står som før for en mindre andel av totalvolumet. Over tid har det vært forskyvning fra dyrere pålegg over til rimeligere varianter – altså pålegg av svin fremfor pålegg av storfe. Samme tendens har vist seg innenfor spekemat. Altså spekepølser på påsmurte produkter fremfor spekeskinke. Som ellers i KBS-kanalen er fokuset på høyest mulig marginer.

  • Hvitt kjøtt utmerker seg ved å ha en liten vekst i 2020, og det har vært godt vekst for hvitt kjøtt over flere år. Det er særlig panerte produkter som nuggets og panerte kyllingburgere som er blitt stort. Delt kylling har også vist reell volumvekst.

  • Stykket kjøtt, deiger og farser og ferdigmat tilhører primært dagligvaresortimentet innenfor KBS. Varene tilbys stadig i færre butikker og det samlede volumet utgjør ikke mer enn ca. en prosent av volumet for rødt kjøtt.

– Liten konkurranse

– Kjøtt møter økt konkurranse fra veganprodukter, mest innenfor dagligvarehandelen, men også i storhusholdningsmarkedet. Innenfor KBS-kanalen er denne konkurransen liten eller nær «ikke eksisterende» foreløpig», avslutter Sissel Flesland.

Siste saker