Kjøtt er sunt og nødvendig

OSLO: Kjøttbransjen er kritisk til det de mener er kostråd basert på for dårlig grunnlag.

Et stort pressekorps var til stede da Nasjonalt råd for ernæring overleverte sine endelige forslag til nasjonale kostråd til Helsedirektoratet. Utkastet til forslag som ble lagt fram i fjor førte til massiv debatt.

Kritiserer faktagrunnlaget
Ernæringsrådet sier at kostrådene er forankret i omfattende vitenskapelig dokumentasjon og at de tar utgangspunkt i kostholdet i Norge. Det er for dårlig dokumentasjon om norske forhold hevder kjøttbransjen, som er kritiske til at det er lagt så stor vekt på eldre, utenlandske studier.

– Nyere forskning viser ikke klare sammenhenger mellom rødt kjøtt og tarmkreft eller hjerte- og karsykdommer, sier Dag Henning Reksnes, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund.

Han viser også til at studiene om rødt kjøtt i rapporten fra World Cancer Research Fund (WCRF) som Ernæringsrådet har lagt stor vekt på i sitt arbeide har svake sammenhenger og spesielle utvalg. Han stiller videre spørsmål både ved kvalitet og representativitet i den amerikanske rapporten.

– Kosthold og helse er komplekse sammenhenger. Det må derfor være mange studier som ligger til grunn for å kunne dra klare konklusjoner. Vi stiller spørsmål om dette kravet er tilstrekkelig ivaretatt for kostholdsrådene om kjøtt. Det er f.eks kun to amerikanske studier i WCRF sin rapport som er signifikante. Vi vet også at næringsinnholdet i kjøtt vil variere over tid og mellom land, blant annet avhengig av hva slags fôr dyrene får. Det er derfor viktig at det er oppdatert, nasjonal forskning som ligger til grunn for norske kostråd, sier han.

Kjøtt er nødvendig
Reksnes sier at kjøttbransjen ønsker klare og gode kostråd som de kan bruke for å utvikle enda bedre produkter.
– Kjøtt er noe av det mest næringsrike vi kan spise. Det inneholder blant annet viktige aminosyrer, vitaminer og mineraler. Nye kostholdsstudier viser også at protein er svært viktig for å unngå fedmeproblemer, sier han, og viser blant annet til artikkelen ”Kjøtt er viktig for kroppen vår”, skrevet av forskerne Anna Haug og Bjørg Egelandsdal ved Universitetet på Ås.
Reksnes er derfor kritisk til at de nye kostrådene ensidig fokuserer på særlig rødt kjøtt som noe negativt, og ikke har tatt inn oppdatert forskning som grunnlag for rådene. 

– Vi i kjøttbransjen vil ta vår del av ansvaret for et godt og balansert kosthold i Norge gjennom å bidra med sunne kjøttvarer, men vi mener utgangspunktet for rådene for kjøtt ikke er godt nok, sier Reksnes.
Han viser også til at mye av debatten som har vært omkring kjøttforbruk baserte seg på helt feil tall; at vi spiser 78 kilo kjøtt hver i året. Men dette inkluderer bein, labber og andre ting ingen spiser. Det reelle forbruket er rundt 50 kilo, viser en fersk undersøkelse. (Pressenytt)

Derfor trenger kroppen kjøtt:

  1. Kjøtt inneholder blant annet viktige aminosyrer og vitaminer.
  2. Rødt kjøtt er vår viktigste sinkkilde.
  3. Kjøtt er en viktig jernkilde, og svært mange lider av jernmangel. Kvinner i fruktbar alder har nesten dobbelt så høyt behov for jern, men spiser lite rødt kjøtt. Noen grupper menn kunne derimot med fordel redusert kjøttinntaket sitt.
  4. To oversiktsartikler fra 2010 konkluderer med at det ikke er sammenheng mellom inntak av rødt kjøtt og hjerte- og karsykdommer (McAfee et al og Micha et al).

Nasjonale kostråd:

  • Bakgrunnen for arbeidet med nasjonale kostråd er at enkle grep i kostholdet og mer mosjon kan forebygge mange vanlige livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes og enkelte typer kreft.
  • Dette sier kostrådene om kjøtt: Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt. Velg fortrinnsvis hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt. Ikke spis mer enn 500 gram rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rød kjøtt per uke. Rødt kjøtt er kjøtt fra svin, storfe og sau.

Siste saker