Kjøttprosenten stiger nok en gang i 2014!

I tillegg går fôrinntaket fra 35 til 100 kg kroppsvekt markant ned, viser statistikken for 2007–2012. Se de siste tallene for rasen her.

Hampshire-grisen har hatt meget god avlsmessig framgang i løpet av de siste seks årene. Det viser tallene i den nylig offentliggjorte årsmeldingen for 2012 fra svenske Nordic Genetics AB. Den årlige framgangen for tilvekst opp til 100 kg kroppsvekt var −2,1 dager. Årlig framgang for fôrinntak i tilvekstperioden 35–100 kg kroppsvekt var −1,5 kg. Særlig positiv er utviklingen i kjøttprosent, som er en relativt ny egenskap i avlsmålet for Hampshire. Siden 2011 har den genetiske framgangen vært på 1 prosentenhet per år. – Tallenes tale er klar. De viser en utvikling på viktige områder i tråd med det de stadig flere brukerne av hampshiregrisen etterspør. Hampshire er en rase som er rasktvoksende og fôreffektiv; et godt grunnlag for å skape økonomi for de som bruker litt tid i fjøset. Det viktigste  i avlen framover vil være å fortsette trykket på å forbedre kjøttprosenten, sier styreleder Bjørn-Ole Juul-Hansen i ScanPig.
ham-vekst3
Kjøttprosenten er målt som kjøtt + bein i skinke ved oppstykking. I 2011 ble kjøttprosent innført i avlsmålet, og siden det har det genetiske fremskrittet gått opp 1 prosent i året.
ham-vekst1
Genetiske fremgang i tilvekst, vist i dager ved 100 kg, er -2,1 dager per år i perioden 2007-2012 til 100 kg.
ham-vekst2
Fremgang for fôrinntak er -1,5 kg fôr per år i perioden 2007-2012, i tilvekstperioden 35-100 kg. Om Nordic Genetics Nordic Genetics AB er et datterselskap av det svenske svinegenetikkselskapet Quality Genetics AB og er ansvarlig for avlsarbeidet for hampshire-grisen. Nordic Genetics samarbeider med finske Finnpig Oy og ScanPig AS.

Siste saker