Kjøtt- og matbransjen trenger strømstøtte nå

I brev til to departement samt medlemmene i stortingets næringskomite, ber KLF om en ordning for makstak på strømprisen til bedriftene i kjøtt- og fjørfebransjen for å opprettholde den samfunnskritiske… Les mer

I brev til to departement samt medlemmene i stortingets næringskomite, ber KLF om en ordning for makstak på strømprisen til bedriftene i kjøtt- og fjørfebransjen for å opprettholde den samfunnskritiske verdikjeden for mat.

Strømregningen økte med i gjennomsnitt 252 prosent og gassregningen økte med 307 prosent i januar i år sammenlignet med samme måned i fjor. Det er status for et tilfeldig utvalg av KLF-bedrifter som har svart på en spørreundersøkelse om strømkostnader. Bedriftene produserer til sammen rundt fem millioner kilo kjøtt årlig.

For å kunne oppnå et normalt årsresultat i 2022, sier kjøttbedriftene at de i gjennomsnitt trenger prisøkninger på åtte prosent i neste ledd som følge av økte energikostnader. Men utsiktene til prisjusteringer for annet enn råvareprisøkninger som skyldes landbruket, kan ikke forventes i særlig grad før 1. juli. Det blir derfor mye å ta igjen.

- Nå er tiden inne for det politiske Norge å sikre at samfunnskritiske næringskjeder klarer å håndtere den voldsomme kostnadsveksten som energisektoren påfører matproduksjonen, mener KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Strømsjokk for flere kjøttbedrifter (kjottbransjen.no - 08.12.2021)

- KLF har siden desember jobbet opp imot myndighetene for å synliggjøre utfordringene til medlemmene. Private husholdninger er kompensert, bøndene er kompensert. Det er bra, men nå må bedriftene i kjøtt- og fjørfebransjen så raskt som praktisk mulig få tildelt en strømstøttepakke.

Juul-Hansen melder at flere medlemmer vurderer nedskalering og permitteringer. Flere melder om at driften går i minus og at de trenger energistøtte i et omfang som sikrer energipriser som kan bidra til å beholde folk i jobb.

- Bedriftene varierer mye i størrelse, så KLF anbefaler at støtteordningen bør knyttes til volum produsert vare. Å sikre kjøtt- og fjørfebedriftene en ordning der det er et makstak på pris for samme antall kilowatt-timer som det produseres kilo varer i bedriften, kan være en enkel, håndterbar og rettferdig løsning å se nærmere på, sier Juul-Hansen.

Strømkostnadene – mye større enn strømregningen (kjottbransjen.no - 21.01.2022)

Han peker på at verdikjeden for mat i høyeste grad er samfunnskritisk, noe som ble tydeliggjort under pandemien. Behovet for robuste, nasjonale og driftssikre verdikjeder for mat understrekes i disse dager av den forferdelige krigen i Ukraina.

- Myndighetene må ta på alvor at verdikjeden for mat ikke er sterkere enn det svakeste leddet. Vi ser at de kraftig økte energiprisene det siste halvåret får det til å knake i flere ledd i kjeden. Både landbruket og foredlingsleddet har en lang historikk med lave marginer. I kjøtt- og fjørfebransjen er et årsresultat på 2-3 prosent vanlig. Heldigvis har myndighetene fått på plass en strømpakke for landbruket i tillegg til kompensasjonsforhandlingene høsten 2021. Det er helt avgjørende at dette har kommet på plass.

- Bonden er sikret, og nå må det være den samfunnskritiske kjøtt- og fjørfebransjen sin tur, avslutter KLF-direktøren.

Siste saker