– Kjøttbedrifter bidrar til liv i bygd og by

Gjestekommentar av Ole Erik Almli, adm.dir. i NHO Mange norske bedrifter opplever krevende tider. Jeg vil gjerne takke kjøttbedriftene som også i krise sørger for mat til norske bord. Først gjennom… Les mer

Gjestekommentar av Ole Erik Almli, adm.dir. i NHO

Mange norske bedrifter opplever krevende tider. Jeg vil gjerne takke kjøttbedriftene som også i krise sørger for mat til norske bord. Først gjennom pandemien og nå gjennom strøm- og forsyningsproblemer. Siden nedstengingen i mars 2020, har vi for alvor skjønt verdien av en robust, nasjonal matproduksjon. Kjøttbedriftene betyr langt mer utover jobber til folk og inntekter til fellesskapet: De har en kritisk samfunnsfunksjon og spiller en viktig rolle for forsyningssikkerheten vår.

– Kjøttbedriftene har en kritisk samfunnsfunksjon og spiller en viktig rolle for forsyningssikkerheten vår.

Bedriftene i kjøttindustrien er spredt over hele landet vårt. Mange er nøkkelbedrifter i lokalsamfunnet. Kjøtt-bransjen bidrar til sysselsetting og bosetting i distriktene og – ikke minst – til kortreist og sunt norsk kjøtt til matbord i hele Norge.

80 prosent av norske forbrukere foretrekker norske kjøttvarer. Det kan love godt for fremtiden i norsk kjøttindustri. Men pessimismen har overtatt. Ifølge NHOs siste medlemsundersøkelse venter nær halvparten av bedriftene en forverring av markedssituasjonen neste halvår. Årsaken er det kraftige prishoppet på strøm og andre innsatsfaktorer.

Det er krevende å redusere energibruken i kjøttindustrien. Kjøtt må fryses og varmes opp til visse temperaturer for å være trygg mat – uansett hva strømprisen er.

I første halvår i år har de høye strømprisene spist opp om lag to tredeler av fjorårets resultatmargin for kjøttbedriftene i sør. Bedriftene i nord har ikke opplevd tilsvarende utvikling. Kjøttbransjen opplever dermed en uheldig konkurransevridning mellom nord og sør på toppen av andre utfordringer. Strømprisene i sør har fortsatt å stige i andre halvår, og et stort antall bedrifter sliter med energikostnadene der. Dette vil trolig føre til økte priser til forbrukerne og i verste fall tap av bedrifter og arbeidsplasser. Vi hører allerede at flere bedrifter permitterer ansatte. Enkelte varsler at de kan bli nødt til å flytte produksjonen nord for Dovre.

Siden januar 2022 har NHO etterlyst en ordning for strømstøtte. Nå er det endelig mulig å søke om slik støtte for bedriftene. Men ordningen er langt fra perfekt. Blant annet faller mange av kjøttbedriftene utenfor ordningen. Kjøttbransjen har høy omsetning og lave marginer, og mange aktører klarer ikke kravet om at strømmen må utgjøre tre prosent av omsetningen.

NHO står på for å sikre norske bedrifter gode og konkurransedyktige rammevilkår. Vi mener at strømpakken må evalueres fortløpende for å se om den treffer, om den bør endres, og om den må forlenges. Dersom ordningen skal avsluttes ved årsskiftet slik regjeringen sier, trenger bedriftene et nytt og velfungerende fastprisregime med levelige priser fra 1. januar. Den datoen nærmer seg raskt!

Matprodusentene holder liv i bygd og by. I en usikker tid med forsynings- og energikrise er vi helt avhengige av matprodusentene våre. Vi i NHO skal derfor holde trykket oppe for best mulige vilkår for bedriftene i tøffe tider.

Siste saker