Kjøttbedrifter på vei tilbake til normalsituasjon

Kjøttbedrifter på vei tilbake til normalsituasjon Situasjonen i de kjøttbedriftene som ble hardest rammet av nedstengingen av Norge i mars, begynner å normalisere seg. Få bedrifter har i øyeblikket ansatte… Les mer

Kjøttbedrifter på vei tilbake til normalsituasjon

Situasjonen i de kjøttbedriftene som ble hardest rammet av nedstengingen av Norge i mars, begynner å normalisere seg. Få bedrifter har i øyeblikket ansatte i permisjon og ingen ansatte er så langt sagt opp som følge av koronapandemien.

Av Per A. Sleipnes

– Hva er status nå og har dere fortsatt permitterte ansatte – eventuelt sagt opp noen i staben? Det var spørsmålene vi stilte et utvalg hardt koronarammede kjøttbedrifter.

Per’s Kjøkken

– Vårt ordinære marked en nå på om lag 75 prosent av normalen. Vi har heldigvis fått andre leveranser som kompenserer for leveranser som har blitt borte. Når det gjelder permitteringer har vi ingen permitterte nå, men fire personer har valgt å bytte til annen arbeidsgiver, sier daglig leder Tore Sørensen (bildet) i Per’s Kjøkken.

Roar Stang AS

– Vi hadde ved utgangen av juli, en omsetningsnedgang på 9,5 prosent. Sett opp imot budsjett for året, ligger vi dermed ca. 20 prosent lavere enn forventet. Alle våre ansatte er tilbake for fullt og ingen er heldigvis oppsagt, sier daglig leder Paal Stang i Roar Stang AS.

DavaFoods

– Vi har alle faste ansatte tilbake for fullt. I juli var vi på 95 prosent av omsetning sammenlignet med fjoråret, og dermed må vi si at det ser klart lysere ut nå, enn da koronautbruddet rammet oss og mange andre, sier daglig leder Rune Hennum i DavaFoodsAS.

Jæder

– Jæder ligger fortsatt godt bak om vi ser på salget i år kontra 2019. Men vi har hatt en meget bra sommer som ble mye bedre enn prognosene vi hadde. Nordmenn har brukt penger hjemme i ferien og gått på restauranter. Det blir vanskelig å hente igjen omsetningen som vi mistet i vår og vi er selvsagt også spente på hvordan markedet blir til høsten. Men ting ser lysere ut nå enn det gjorde i vår. Nå har vi ikke flere permitterte, sier daglig leder Guro Espeland.

Finn Hunstad AS

– Vi hadde alle ansatte tilbake i slutten av juni, men omsetningen var ikke helt oppe igjen. Men for å få avviklet ferien ble det slik. Det har vært bra salg i sommer og vi håper denne trenden fortsetter. Heldigvis har vi ikke måtte si opp noen så langt, men den utvikling vi opplever nå om dagen skremmer meg.

Jeg bor selv i Askim kjørte gjennom området hver dag, og det er merkelig stille akkurat nå, sier daglig leder Finn Hunstad.

Håland Kjøtt

– I forhold til et normal år har vi økt salget i butikk, men catering og restaurant har en 50–70 prosent nedgang. Pølsebuå gjør det svært godt, og totalt sett øker vi omsetningen med ca. 14 prosent hittil i år.

Vi hadde sju permitterte frem til begynnelsen av juni, men har pr. i dag ingen permitterte, vi har heller ikke hatt behov for å si opp ansatte, sier daglig leder Monica Oliversen.

Gunnar Ruud AS

– De ansatte hos oss er fortsatt permittert men jobber på timer etter behov. I juli oppnådde vi 28 prosent omsetning i forhold til normalomsetning, mens juni-omsetningen lå på 57 prosent av vår normal omsetning for juli måned. I april var den forøvrig null. Vi har ikke sagt opp noen, men fordelt arbeidet på de vi har.

Nå er jeg spent på ukene som kommer, sier daglig leder Robert Ruud.

Åkeberg Skoglunn AS

– Status hos oss pr. i dag er at vi ligger under normalen. Rundt ti prosent lavere om vi ser på juli isolert. Men salget har tatt seg veldig opp nå i august. I øyeblikket er seks ansatte permittert. Oppsigelser har vi så langt unngått, men det kan se ut som om det blir et par oppsigelser i vår bedrift, sier Pål Larsen.

Siste saker