Kjøttbransjen – en framtidsrettet næring!

Det er nok av stemmer i samfunnsdebatten som dømmer kjøttbransjen nord og ned. Kjøttproduksjon er ikke bærekraftig – verken for dyr, folk eller miljø, hevdes det. Argumentene kjenner vi, og… Les mer

Det er nok av stemmer i samfunnsdebatten som dømmer kjøttbransjen nord og ned. Kjøttproduksjon er ikke bærekraftig – verken for dyr, folk eller miljø, hevdes det. Argumentene kjenner vi, og de skal vi som bransje lytte til og respektere. Men det betyr ikke at vi skal gjøre knefall for opposisjonen mot kjøtt. Virkeligheten er mye mer nyansert enn det som kommer fram i tabloide oppslag og opphetede debatter.

Nettopp det kan vi dokumentere. Kjøttets tilstand 2020, nummer 21 i rekken av årlige statusrapporter fra Animalia, bekrefter at norsk kjøttbransje er en framtidsrettet næring; produktiviteten øker, kvaliteten på råvarene er god og omdømmet til både bransje og produkter ligger på et relativt høyt nivå.

Folk flest har tillit til norsk kjøtt- og eggbransje, og bevisstheten rundt hvor maten kommer fra er høy. Det viser årets tillits- og holdningsundersøkelse som er publisert i Kjøttets tilstand. For eksempel ser vi i år en signifikant økning i gruppen med svært høy tillit til både kjøttbransjen og kjøttprodukter. Tendensen er også positiv for fjørfebransjen og -produktene. Tilliten til bransjens håndtering av dyrevelferd og bærekraft øker. Endringene er signifikante når det gjelder dyrevelferd.

– Folk flest har tillit til norsk kjøtt- og eggbransje, og bevisstheten rundt hvor maten kommer fra er høy.

Tillitskrisen vi kunne registrere etter negative svineoppslag i 2019, ble møtt med konkrete, felles bransjetiltak. Årets måling bekrefter tillit til at tiltakene virker. Også tilbakemeldingene når det gjelder selvforsyning er ganske entydige; et klart flertall vil ha norsk kjøtt og forventer at produksjonen opprettholdes på samme nivå eller øker i forhold til dagens nivå. Dette er stikk motsatt av signalene fra de kjøttkritiske stemmene som hevder at produksjonen må reduseres betraktelig.

Til tross for oppslag som tyder på at kjøttforbruket stuper, er sannheten at totalforbruket holder seg ganske stabilt. Trenden viser en liten nedgang i rødt kjøtt og en kraftig økning i fjørfe. Vi spiser 4 kg mindre rødt kjøtt i 2019 sammenlignet med 1990. Forbruket av fjørfekjøtt har i samme periode økt fra 2,7 kg til 11,4 kg.

Verdikjeden for norsk kjøtt- og eggproduksjon er basert på langsiktige investeringer i alle ledd. Derfor er næringen helt avhengig av at politikk og forvaltning er fundert på sunne og faktabaserte analyser og scenarioer gjort i et helhetsperspektiv.

En bærekraftig framtid må bygge på evidensbasert kunnskap i størst mulig grad, men også vår evne til å tilpasse oss når kunnskapsgrunnlaget er svakt og mangelfullt. Kjøttbransjen har både langsiktige kunnskapsstrategier og har vist seg tilpasningsdyktige når produksjonsvilkår og marked blir utfordret. Det siste har covid-19 pandemien bevist til fulle.

Siste saker