Egen fagutdanning i spekevareproduksjon

Kjøttbransjen får en egen fagutdanning i spekevareproduksjon OSLO/TRONDHEIM: Det har lenge vært et ønske fra bransjen om en utdanning i spekevareproduksjon og nå kommer et fagskoletilbud som er utviklet og… Les mer

Kjøttbransjen får en egen fagutdanning i spekevareproduksjon

OSLO/TRONDHEIM: Det har lenge vært et ønske fra bransjen om en utdanning i spekevareproduksjon og nå kommer et fagskoletilbud som er utviklet og skreddersydd i samarbeid med bransjen selv.

Å lage god spekemat er en komplisert og kostbar øvelse. Man må ha både kunnskap og innsikt i kjøttets kjemi, om tilsetnings- og hjelpestoffer og prosessen som foregår i råvarene, og kunnskap i å optimalisere produksjonsprosessene og å beherske den teknologien som benyttes i klimastyringen frem til ferdig produkt. Digitalisering og robotisering benyttes også i stadig større grad i produksjonen.

Mangler kompetanse

Fagopplæringen frem til svennebrev i kjøttfagene har ikke mulighet til å dekke hele denne kompetansen. Samtidig er det et generasjonsskifte på gang hvor bransjen risikerer å miste viktig og langvarig opparbeidet kompetanse inn i pensjonistenes rekker. Bransjen selv har vært oppmerksom på denne utfordringen, og har bedt om hjelp til å få på plass et utdanningstilbud som sikrer kompetanseoverføring og utvikling av ny kunnskap. For fem år siden ble det gjort et forsøk på å utvikle et fagskoletilbud, det strandet på økonomi til utviklingen. Men ved hjelp av midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien er nå finansieringen på plass.

Samarbeid mellom fagskole og bransjen

Koordinator Anette Israelsen Dybvik kan opplyse om at Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), avd. Trondheim har etablert et samarbeid med Grilstad og Nortura i etableringen av dette nye tilbudet.

– Det er bransjen selv som har kompetansen, og dermed er det viktig at bedriftene skal delta i prosessen i utvikling av studieplan og opplegg for gjennomføring, sier Dybvik. – Både tillitsvalgte og ledelse ved bedriftene skal involveres for å sikre relevans og treffsikkerhet i den nye utdanningen.

– Vi søker å tilrettelegge slik at studiet kan kombineres med fulltidsjobb. I samråd med samarbeidspartnerne vil de fysiske samlingene gjennomføres enten i arbeidstiden eller på kveld eller helg, opplyser Dybvik.

De fysiske samlingene vil primært dekke behovet for praktiske øvelser og opplæring på laboratorier/verksted. Det er viktig med gjennomføring av praktiske øvelser på laboratorier/verksted for å gi best mulig praksisnær læring i et høyere yrkesfaglig utdanningsløp. Mellom samlingene vil det være oppgaveløsning med veiledning lærer/student, og bedriften skal bistå deltagerne i valg av fordypningsoppgave.

Ettårig studie i kombinasjon med jobb

Fagskoleutdanning i spekevareproduksjon er en utdanning på 30 studiepoeng. Studiet vil tilbys som et ettårig, nettstøttet deltidsstudium slik at det lett kan kombineres med fulltidsjobb. Det er aktuelt å legge inn tre fysiske samlinger i løpet av studiet. Disse går over to til fire dager sammenhengende.

Studiet baseres på nettundervisning av teori og samlinger for gjennomføring av praktisk produksjon/øvelser. Deltagerne skal sitte igjen med økt kunnskap innen spekevareproduksjon og produksjonstekniske prosesser, og tilegne seg kunnskap om forhold i produksjonsprosessen som har betydning for produktkvaliteten. Forventet oppstart av utdanningen er høsten 2022.

Siste saker