Kjøttforbruket økte under pandemien – vil trenden vare?

Kjøttforbruket økte under pandemien – vil trenden vare? Hverdagen er på vei tilbake etter lang tid med koronarestriksjoner og har vi endret vanene våre? Spiser vi det samme som før… Les mer

Kjøttforbruket økte under pandemien – vil trenden vare?

Hverdagen er på vei tilbake etter lang tid med koronarestriksjoner og har vi endret vanene våre? Spiser vi det samme som før og har vi samme holdninger til måltidet, maten og hvor den kommer fra?

Vi har spurt analyseansvarlig i MatPrat, Gunnar Thoen (bildet), om hvilke tendenser og trender han ser etter pandemien og om vi har forandret spisevanene våre i koronaperioden.

Dobbel effekt

– Både ja og nei. Vanene våre når det gjelder måltider er nok ganske faste. Men statistikken viser at vi har spist litt mer kjøtt i denne perioden enn tidligere. Mye av økningen kan tilskrives bortfallet av grensehandel. I tillegg har nesten ingen vært på utenlandsreiser, så det vi har spist, har vi spist i Norge. Det gir en slags dobbelt effekt på forbruket. Men også utover dette, ser vi en viss økning i kjøttkonsumet, som vi også kan se i sammenheng med tall som tyder på at vi har spist litt mindre frukt og grønt i samme periode. Fisk vet vi ikke så mye om, men vi har ikke indikasjoner på at det har økt i særlig grad.

En krisesituasjon

– Hvorfor har vi spist mer kjøtt i denne perioden?

– Det kan være mange årsaker til det, men på mange måter har koronasituasjonen vært en slags krisesituasjon. Vi har fått livene våre begrenset og vært underlagt restriksjoner over lang tid. Det er nok mange som har valgt å kose seg litt ekstra hjemme som en kompensasjon for denne vanskelige situasjonen. I tillegg har vi blitt nødt til å ta ansvar for all matlaging selv hjemme på kjøkkenet, og i en travel hverdag på hjemmekontoret er det nok mange som har sverget til noe som går raskt å lage, som for eksempel brødskiver med kjøttpålegg. Fravær av sosiale «rammer» kan også ha noe å si, altså at du spiser uten andre rundt deg, og at du dermed ikke blir påvirket eller inspirert av hva andre spiser til lunsj.

Økt lojalitet til norsk mat

– Har holdningene til matens opprinnelse endret seg?

– Vi ser at en del flere er blitt mer opptatt av hvor maten kommer fra. Det å verne om norsk landbruk som en verdi i seg selv har blitt forsterket, og vi ser at lojaliteten og tilliten til norskprodusert mat og de bøndene og institusjonene som bidrar til dette, er blitt sterkere. Denne trenden startet faktisk allerede før pandemien, og er nå blitt forsterket.

Økning på matstart.no

– Hvilke trender og utviklingstrekk ser du på matprat.no når det gjelder kjøtt?

– Allerede 12. mars 2020 så vi en tydelig vekst i antall besøk på matprat.no, og denne trenden har vedvart gjennom pandemien. Vi så også en veldig stor økning på matstart.no, matlagingssiden vår for barn. Jeg vil tro dette gjelder også flere andre matnettsteder, og skyldes nok at man er mer hjemme, og kan ta seg bedre tid til å planlegge og la seg inspirere i matlagingen. Spesielt populært har det vært med mat som krever litt tid eller tilstedeværelse, for eksempel brød og baking og langtidskoking og -steking.

Tilbake til normalen

– Vil vi fortsette å spise enda mer kjøtt i tiden fremover?

– Selv om forbruket av kjøtt har gått opp under pandemien, bryter dette med den tendensen vi har sett siden 2017, der trenden faktisk har vært en forsiktig nedgang i forbruk av rødt kjøtt i Norge. Så tallene vi ser fra 2020 og 2021 viser nok heller et unntak på lang sikt. Når pandemien og ringvirkningene av den er borte, vil vi derfor antakeligvis se at forbruket går tilbake til normalen, det vil si at vi får en liten nedgang igjen, slik vi så før pandemien. Selv om flere fortsetter på hjemmekontor, er hverdagen og rutiner i stor grad tilbake, så det vil nok ikke det vil ha stor betydning for spisevanene i tiden fremover.

Siste saker