Kjøttindustrien kom i havn med lønnsforhandlingene

Kjøttindustrien kom i havn med lønnsforhandlingene NNN og NHO Mat og Drikke er blitt enige i tariffoppgjøret for knappe 4000 arbeidstakere i kjøttindustrien. Alle ansatte i kjøttindustrien fikk et generelt… Les mer

Kjøttindustrien kom i havn med lønnsforhandlingene

NNN og NHO Mat og Drikke er blitt enige i tariffoppgjøret for knappe 4000 arbeidstakere i kjøttindustrien. Alle ansatte i kjøttindustrien fikk et generelt tillegg på fire kroner i timen med virkning fra 1. mai.

I tillegg justerer fagbrevet opp fra 11 til 13 kroner i timen. Tillegget for arbeid mellom klokka 18–21 økes til 34 kroner i timen.

Lokale forhandlinger

Arbeidsgiversiden er tilfreds med å ha kommet frem til en løsning etter en krevende forhandling, presiserer advokat og forhandlingsleder i NHO Mat og Drikke, Caroline Weedon Heide

– Etter uravstemningen 8. juni, skal bedriftene gjennomføre lokale forhandlinger. Den enkelte bedrift må da sørge for at det samlede lønnstillegg i bedriften fastsettes ut fra de fire kriterier; bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Flere enkeltelementer

– Hva var det vanskeligste punktet denne gang?

– Det er vanskelig å trekke frem ett punkt. En tarifforhandling vil alltid bestå av flere enkeltelementer, men når alt kommer til alt er det det sluttresultatet som teller.

NNN brukbart fornøyd

Forbundssekretær Stein Hagala i NNN, mener det ble et brukbart oppgjør, alt tatt i betraktning.

– Det var dette vi oppnådde denne gangen, og vi er brukbart fornøyd med det. Vi skulle gjerne økt det sentrale tillegget ytterligere, men nå blir det rom for å hente ut mer lønnsøkning lokalt, sier Hagala til bladet NNN-arbeideren / FriFagbevegelse.

Oppjustert

Minstelønnssatsene ble oppjustert for alle tariffavtalene til NNN før selve lønnsoppgjøret, og er nå på 199,89 kroner timen.

Hagala sier det er en voksende irritasjon i medlemsmassen hans og blant de tillitsvalgte at lokale forhandlinger ikke gjennomføres på en skikkelig måte. Derfor ble NNN og NHO Mat og Drikke enige om å se nærmere på denne problematikken i et utvalgsarbeid.

– Det er for mange bedrifter der vi ikke får ut nok lønnsøkning i de lokale forhandlingene. Dette går både på at arbeidsgiverne og en del tillitsvalgte ikke er flinke nok til å ta tak i det. Det skal være reelle lokale forhandlinger, og nå skal vi se på måter vi kan forbedre det arbeidet, sier Hagala.

Siste saker