Kjøttprisene steg etter påske

Kjøttprisene steg etter påske Fra og med 23 april, stiger prisene på storfekjøtt, svinekjøtt og lam. Avregningsprisen på storfekjøtt økte med 1,40 kr pr. kg, mens prisen på slaktegris over… Les mer

Kjøttprisene steg etter påske

Fra og med 23 april, stiger prisene på storfekjøtt, svinekjøtt og lam.

Avregningsprisen på storfekjøtt økte med 1,40 kr pr. kg, mens prisen på slaktegris over 83 kg økte med 80 øre eller mer. Smågrisprisen ble fra samme tidsrom satt opp med 20 kr/stk.

For storfekjøtt har det lenge vært varslet en prisoppgang etter påske, engrosprisen ble økt med 70 øre, og omsetningsavgifta ble redusert med 80 øre. Det som ikke var varslet var at slaktekostnadene øker med 10 øre slik at endringen på produsentprisen blir 1,40 kroner. I tillegg innføres såkalt ekstra avtaletillegg med 70 øre pr. kg. Fra uke 18 økte engrosprisen med ytterligere 70 øre, og det ekstra avtaletillegget ble doblet til 1,40 kr. pr. kg.

Produsentprisen for slaktegris over 83 kg har også økt. Topprisen på 23,15 kr. pr. kg gis nå for slaktegris fra og med 67 kg til og med 85 kg. Prisen økes også i varierende grad for slaktegris fra 85 kg og oppover til 110 kg. Et like viktig signal om bedre tider i svinenæringa er at smågrisprisen øker med 20 kroner pr stk. fra og med denne påsken.

Siste saker