Kjøttsmuglingen tredoblet under koronaen

Kjøttsmuglingen tredoblet under koronaen SVINESUND Mens trafikken har stupt på de norske grensestasjonene, kjører kjøttsmuglerne som aldri før. Smuglerne tar med seg mer, og beslagene nærmer seg en tredobling. Georg… Les mer

Kjøttsmuglingen tredoblet under koronaen

SVINESUND Mens trafikken har stupt på de norske grensestasjonene, kjører kjøttsmuglerne som aldri før. Smuglerne tar med seg mer, og beslagene nærmer seg en tredobling.

Georg Mathisen

Slike er det blitt mange flere av i år – her er beslaget etter at en mann i 30-årene ble stoppet på Svinesund med 138 kilo kylling- og lammekjøtt fra Sverige.

Foto: Tolletaten

Med koronaen kom reiserestriksjonene. Reglene for å krysse grensen fra Sverige eller Finland til Norge har variert fra måned til måned, men summen er klar: Kraftig fall i grensetrafikken. På de største grensestasjonene er nedgangen mange dager over 90 prosent sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

99 prosent færre turer

Det få som krysser grensene til Norge nå, er stort sett yrkessjåfører, pendlere og andre som er avhengige av det på grunn av arbeid. De som reiser til Sverige eller Finland for å kjøpe kjøtt og andre dagligvarer, har mer eller mindre sluttet med det. Medieoppslagene om køer av folk på harryhandel har bare vist unntakene.

Det viser handelstallene fra Statistisk sentralbyrå. I annet kvartal i år, som er det eneste hele kvartalet med koronarestriksjoner som SSB har tall for foreløpig, falt grensehandelen med over 99 prosent – fra 4,1 milliarder til 28 millioner kroner. To og en halv million turer er blitt til 38 000.

Tok ti tonn

De som ikke har sluttet å reise, er de hel- og halvprofesjonelle kjøttsmuglerne. Varebilene med kjøtt som skal selges videre i butikker og på spisesteder i Norge, er fullere enn noen gang, viser tallene som Tolletaten har funnet frem for Kjøttbransjen:

I hele 2019 ble det beslaglagt 4733 kilo kjøtt på Svinesund. Hittil i år, frem til slutten av oktober, var det beslaglagt 10 312 kilo. Hvis utviklingen fortsetter resten av året, kommer kjøttsmuglingen til å nærme seg en tredobling i 2020 sammenlignet med det koronafrie 2019. Svinesund tollstasjon er Norges desidert største. Nesten halvparten av bilistene som krysser grensen inn i Norge, kommer inn over de to Svinesundbruene.

Det er lite trafikk over grensen på Svinesund, men flere smuglere som blir tatt.

Foto Shutterstock

Tar med mer

Kontorsjef Wenche Fredriksen på tollstasjonen forteller hvordan de som først smugler, tar med seg mer kjøtt enn før:

– Det er for tidlig å trekke konklusjoner rundt den kraftige økningen.

Samtidig er det ikke til å komme utenom at økningen skjer til tross for at persontrafikken inn til Norge er kraftig redusert som følge av koronasituasjonen, sier hun.

– De som ikke overholder kvotereglene i utgangspunktet, ser ut til å ta med større mengder.

Fredriksen er opptatt av å stoppe de hel- og halvprofesjonelle smuglerne som frakter kjøtt til butikker i Norge: – Etaten er godt kjent med at mange kjøper kjøtt for å selge til andre med økonomisk motiv, sier hun.

Wenche Fredriksen er opptatt av å ta flere av smuglerne som frakter kjøtt til Norge og selger det videre.

Foto: Tolletaten

Siste saker