KLF-ansatte har gjennomført avlivingskurs

KLF-ansatte har gjennomført avlivingskurs Når man skal avlive verpehøns kan dette foregå på to forskjellige måter; avlivning i container eller avlivning i hus. Begge metodene benytter CO2 gass. Karls Kristian… Les mer

KLF-ansatte har gjennomført avlivingskurs

Når man skal avlive verpehøns kan dette foregå på to forskjellige måter; avlivning i container eller avlivning i hus. Begge metodene benytter CO2 gass.

Karls Kristian Kongsted og Cecilia Larsson fra KLF er begge autoriserte avlivere av verpehøns.

Men kan også velge om man ønsker å gasse i andres eller egen regi. Ønsker man å gasse i egen regi, må det være kyndig personell tilstede. Animalia har ansvar for å kurse personell som kan utføre gassingen. 11. oktober ble nytt kurs avholdt på Nordre Skrikerud Gård, der ni deltakere og personell fra Animalia var tilstede. KLFs Karls Kristian Kongsted og Cecilia Larsson har nå gjennomført kurset. Det er mange kritiske faktorer man må tenke på når man skal avlive en flokk i et fjørfehus. Dyrevelferden må være i sentrum og HMS for de som er tilstede er dessuten kritisk. På Animalia sine hjemmesider finnes det en oversikt over hvem som er kyndig personell for avlivning av fjørfe i hus.

Siste saker