– KLF-bedriftene viktige for norske bønder

– KLF-bedriftene viktige for norske bønder – Det er helt opplagt at Kjøtt og Fjørfebransjen Landsforbund (KLF) og organisasjonens medlemsbedrifter er avgjørende for at norske bønder skal få levert sine… Les mer

– KLF-bedriftene viktige for norske bønder

– Det er helt opplagt at Kjøtt og Fjørfebransjen Landsforbund (KLF) og organisasjonens medlemsbedrifter er avgjørende for at norske bønder skal få levert sine produkter og at råvarene til de samme bøndene kan bli omsatt som foredlede produkter.

KLF-ledelsen besøkte landbruks- og matminister Sandra Borch nylig.

Det sier landbruks- og matminister Sandra Borch etter at ledelsen i KLF nylig besøkte statsråden og presenterte den frittstående del av kjøttbransjen i Norge.

Betydningsfull sektor

Hun karakteriserer møtet som både viktig og nyttig. I tillegg til informasjon om KLF og medlemsbedriftene i denne bransjeorganisasjonen, fikk statsråden også presentert KLFs standpunkt og vurderinger på viktige områder knyttet til verdikjeden for norsk kjøtt og mat.

– Det er vesentlig for meg å ha god oversikt over en så betydningsfull sektor av norsk landbruk som kjøtt- og eggproduksjon er. Det var derfor viktig å få ny og oppdatert informasjon om virksomheten til KLFs medlemmer, fastslår Borch.

27 milliarder kroner

KLF har 130 kjøtt- og fjørfebedrifter som medlemmer, og disse bedriftene foredler nær 60 prosent av den totale andelen norskprodusert kjøtt. Dette er bedrifter med et spenn fra to ansatte til store konsern. Samlet har disse bedriftene en omsetning på om lag 27 milliarder kroner.

Konkurranse viktig

– Hvor viktig mener du det er med flere konkurrerende aktører i kjøttsektoren?

– Jeg legger stor vekt på at vi har flere markedsaktører innen førstehåndsomsetningen og foredling av kjøtt og egg. Det er viktig å legge til rette for konkurranse om leveransene av jordbruksråvarer fra norske bønder, noe som også gir mulighet for korrektiv på disse leddene i varekjeden. KLF har medlemsbedrifter som bidrar til å gi norske bønder gode betingelser, og ikke minst til at vi kan nå målene om å sikre forbrukerne konkurransedyktige produkter, nyskaping og mangfold.

Aktiv organisasjon

– Er det et poeng å trekke KLF tettere med i departementets arbeidet med dyrevelferd, bærekraft og markedsregulering?

– Endringer både i globale og nasjonale rammevilkår stiller matkjeden i Norge overfor en rekke utfordringer. KLF er en aktiv organisasjon som har vært og er en viktig bidragsyter for departementet på mange felt. For at jeg og departementet skal kunne oppnå gode resultater, er det viktig å ha god kontakt med en så stor organisasjon som KLF. Hvordan denne kontakten skal være, vil kunne variere mellom de ulike saksområdene, understreker landbruks- og matminister Sandra Borch.

Sviktende inntekter

Vår relativt nye landbruksstatsråd har vært i rikspolitikken siden 2009. Da hadde hun en periode som vararepresentant på Stortinget. I perioden 2011–2013 var Borch leder for Senterungdommen og siden 2017 har hun vært innvalgt på Stortinget.

– Hvordan vil du beskrive de utfordringene landets bønder står overfor nå?

– Mange bønder har opplevd sviktende inntekter de siste årene, og det siste året har næringen fått økte kostnader på innkjøp av viktige varer de er avhengig av. Gjennom tilleggsforhandlingene fikk bøndene innfridd kravet sitt på 754 millioner kroner, som kompensasjon for økte kostnader på gjødsel og byggevarer. I tillegg skal den videre kostnadsveksten og utgiftene til strøm behandles på nytt nå i forbindelse med de ordinære jordbruksforhandlingene. Jordbruket lever i hovedsak av inntekter fra markedet. I den situasjonen vi står i, forventer jeg at hele verdikjeden er med og tar ansvar for de økte kostnadene hos bøndene, avslutter landbruks- og matminister Sandra Borch.

Siste saker