– KLF-bedriftene viktige for norske bønder

 – Det er helt opplagt at Kjøtt og Fjørfebransjen Landsforbund (KLF) og organisasjonens medlemsbedrifter er avgjørende for at norske bønder skal få levert sine produkter og at råvarene til de… Les mer

 - Det er helt opplagt at Kjøtt og Fjørfebransjen Landsforbund (KLF) og organisasjonens medlemsbedrifter er avgjørende for at norske bønder skal få levert sine produkter og at råvarene til de samme bøndene kan bli omsatt som foredlede produkter.

Det sier Landbruks- og matminister Sandra Borch etter at ledelsen i KLF nylig besøkte statsråden og presenterte den frittstående del av kjøttbransjen i Norge.

Hun karakteriserer møtet som både viktig og nyttig. I tillegg til informasjon om KLF og medlemsbedriftene i denne bransjeorganisasjonen, fikk statsråden også presentert KLFs standpunkt og vurderinger på viktige områder knyttet til verdikjeden for norsk kjøtt og mat.

- Det er vesentlig for meg å ha god oversikt over en så betydningsfull sektor av norsk landbruk som kjøtt- og eggproduksjon er. Det var derfor viktig å få ny og oppdatert informasjon på møtet om virksomheten til KLFs medlemmer, fastslår Borch.

KLF har 130 kjøtt- og fjørfebedrifter som medlemmer, og disse bedriftene foredler nær 60 pst. av den totale andelen norskprodusert kjøtt. Dette er bedrifter med et spenn fra to ansatte til store konsern, og samlet har disse bedriftene en omsetning på om lag 27 milliarder kroner.

- Hvor viktig mener du det er med flere konkurrerende aktører i kjøttsektoren?

- Jeg legger stor vekt på at vi har flere markedsaktører innen førstehåndsomsetningen og foredling av kjøtt og egg. Det er viktig å legge til rette for konkurranse om leveransene av jordbruksråvarer fra norske bønder, noe som også gir mulighet for korrektiv på disse leddene i varekjeden. KLF har medlemsbedrifter som bidrar til å gi norske bønder gode betingelser, og ikke minst til at vi kan nå målene om å sikre forbrukerne konkurransedyktige produkter, nyskaping og mangfold.

Borch varsler helt ny kurs (bladet Kjøtt- og eggprodusenten 7.12.2021)

- Er det et poeng å trekke KLF tettere med i departementets arbeid med dyrevelferd, bærekraft og markedsregulering?

- Endringer både i globale og nasjonale rammevilkår stiller matkjeden i Norge overfor en rekke utfordringer. KLF er en aktiv organisasjon som har vært og er en viktig bidragsyter for departementet på mange felt. For at jeg og departementet skal kunne oppnå gode resultater, er det viktig å ha god kontakt med en så stor organisasjon som KLF. Hvordan denne kontakten skal være, vil kunne variere mellom de ulike saksområdene, understreker Landbruks- og matminister Sandra Borch.

Les et lengre intervju med Landbruks- og matminister Sandra Borch i neste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Siste saker