KLF-bedrifter har fått klimaveiledere

KLF-bedrifter har fått klimaveiledere Flere KLF-bedrifter har nå fått kvalifiserte klimaveiledere. Målsettingen med denne kvalifiseringen er bl.a. å mobilisere bedriftenes primærprodusenter til å ta i bruk Klimakalkulatoren så snart dette… Les mer

KLF-bedrifter har fått klimaveiledere

Flere KLF-bedrifter har nå fått kvalifiserte klimaveiledere. Målsettingen med denne kvalifiseringen er bl.a. å mobilisere bedriftenes primærprodusenter til å ta i bruk Klimakalkulatoren så snart dette er mulig for dem.

Per A. Sleipnes

En av de nye klimaveilederme er Cecilia Larsson,Den Stolte Hane AS

Klimasmart landbruk lanserte Klimakalkulatoren 15. oktober og det som nå har skjedd er altså en oppfølging av denne lanseringen. Allerede i september startet man i KLF-regi et opplæringsløp for å få alle medlemmer som mottar dyr til slakt eller egg fra bønder, opp på et akseptabelt kunnskapsnivå om klimakalkulatoren. På den måten kan disse medlemmene hjelpe bønder til å ta den i bruk og gi enkel veiledning.

40 000 bønder

Norsk landbruk skal kutte sitt klimautslipp med fem millioner tonn de neste ti årene for å nå 2030-klimamålene. En vesentlig del av utslippet kommer fra husdyrhold; spesielt fra drøvtyggerne, men også gris og fjørfe bidrar. Forventningene er klare på at alle produksjoner må bidra for å oppnå de nødvendige reduksjonene.

Når 40 000 bønder skal inn i denne løsningen blir det mye spørsmål. Om bonden kan få veiledning fra Felleskjøpet, Norsvin, Tine og Nortura, vil det kunne være konkurransedrivende i negativ retning for aktørene på fra privat side.

To fra DSH

En av medlemsbedriften som har fått «autoriserte» klimaveiledere er Den Stolte Hane (DSH). Ja, her har to ansatte fått denne opplæringen. Cecilia Larsson er en av de to.

– Hva vil du si generelt om klimaarbeidet i DSH?

– Bærekraftig utvikling for Den Stolte Hane handler om å utnytte ressursene våre på best mulig måte, ivareta dyras velferd, og på samme tid ikke forårsake skade på miljøet. Med andre ord jobbe for løsninger for mindre miljøpåvirkning og dermed skape reell verdi for samfunnet og lønnsom vekst for våre aksjonærer.

– Hva er din spesifikke oppgave som klimaveileder?

– Det kan jeg dessverre ikke svare konkret på i en så tidlig fase. Jeg har deltatt på et kurs i KLF-regi for å tilegne meg mer kunnskap om klimakalkulatoren. Den er for øvrig ikke klar for fjørfe ennå og rollen som klimaveileder i min bedrift er derfor foreløpig noe usikker, avslutter Cecilia Larsson.

Dette er de nye klimaveilederne

 • Den Stolte Hane AS (Tor Arne Kaasen og Cecilia Larsson)

 • Fatland Jæren AS (Guro Hansen)

 • Fatland Ølen AS (Harald Pedersen og Hilde Håland)

 • Furuseth AS (Oscar Brundtland og Tore Nilsen)

 • Gårdsand AS (Sigbjørn Rød)

 • Jens Eide AS (Odd Rune Nordby)

 • Midt-Norge slakteri AS (Øyvind Skjemstad)

 • Nordfjord Kjøtt Slakt AS (Ingvild Nore)

 • Norgesfôr AS (Jenny Kristine Runningen, Kristin Sivertsen Storli og Svein Bovim)

 • Roan Eggpakkeri AS (Wenche Kristiansen)

 • Røros Slakteri AS (Jan Håvard Refsethås)

 • Toten Eggpakkeri AS (Linn E Kristoffersen)

 • Ytterøykylling AS (Dag Vidar Barstad)

Siste saker