KLF ber SLF om egg-avklaringer

Markedsregulator betaler dyrt for importkvoter på egg. Kvoter de ikke benytter seg av. KLF ber SLF om avklaring rundt ubenyttede importkvoter, noe KLF mener kan hemme konkurransekraften for private aktører.

- I 2013 ble kvotene for egg import i svært liten grad utnyttet. Dette på tross av at betalingsviljen under auksjonen av kvotene var svært høy, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

KLFs beregninger viser at Nortura har betalt rundt to millioner kroner for retten til å importere 380 000 kilo egg. De benyttet seg ikke av importen i særlig grad.

- Ser en på importen til markedsregulator Nortura isolert, ligger den sannsynligvis rundt 2-3 prosent av det de totalt kjøpte rettigheter til å importere, sier Juul Hansen.

- Når Nortura kun importerer rundt 30 tonn egg, tilsvarer utgiften de har hatt ved auksjonen 65 kroner per kilo for hvert kilo egg som de importerte; et nivå det er vanskelig å forstå ut fra et kommersielt ståsted, sier Juul-Hansen. Han viser til at kiloprisen til forbruker på de billigste eggene i 18-pakning ligger på rundt 35-40 kroner i butikk.

16. mai sendte KLF en forespørsel til Statens landbruksforvaltning (SLF) for å klargjøre om direktoratet på et seinere tidspunkt vil akseptere en så lav utnyttelsesgrad all den tid det har vært flere budgivere på kvotene uten at det har konsekvenser for kvotekjøper.

- KLF har i flere sammenhenger blitt formanet fra SLF og LMD om betydningen av at importkvotene som auksjoneres for kjøtt benyttes. WTO-landene forventer reell import til Norge som følge av avtalen fra 1995. Vi har oppfattet det som viktig at markedsadgangen ikke treneres, sier Juul-Hansen.

Siste saker