KLF er hørt!

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug varslet i dag en gjennomgang av markedsreguleringen i landbruket. I løpet av kort tid skal det bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med sin innstilling våren 2015.

- Endelig er vi hørt! Vi har ventet lenge på en slik gjennomgang. Behovet for å se på reguleringsordningen ut fra dagens behov og struktur både i landbruk, matvareindustri og dagligvarehandel er stort, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

- Vårt håp er også at det skal komme på bordet gode løsninger som bidrar til markedsbalanse på en kostnadseffektiv og konkurransenøytral måte. Samvirkeorganisasjonenes store konkurransefordel, som de har gjennom forvaltning av markedsreguleringen, må komme til opphør, sier Juul-Hansen.

Han understreker samtidig at KLF står fjellstøtt på sitt ønske om en så stor norsk produksjon som mulig. For å lykkes med dette mener han god produsentøkonomi er viktig. Det er også en forutsetning at markedet er i balanse.

-Vi ønsker å bidra til markedsbalanse, noe som blir mye enklere om det kommer på plass et konkurransenøytralt reguleringssystem, avslutter Juul-Hansen, som er fornøyd med at det nå er flere stemmer som blir hørt i landbruks- og matdepartementet, enn det som har vært tilfelle de siste årene. 

Siste saker