KLF er tett på markedet

Den største samvirkeaktøren er i markedet tillagt rollen som markedsregulator og har derfor blitt tildelt oppgaver og roller i balansering av markedet. Markedsregulator får per 2020 betalt 18 millioner kroner for å administrere og følge opp markedsreguleringen, i tillegg til at de får dekket kostnadene ved regulering. 

I dette regimet er konkurransevilkårene for KLFs medlemmer essensielt. Både små og store medlemmene har behov for at KLF er tett på markedet – at vi kan koordinere, informere og bistå bedriftene.

Ved siden av å være markedsregulator er også Nortura den desidert største råvareleverandøren til KLF-medlemmene i de ulike markedene (slakt, skåret vare, egg og mot handel/Horeca). Nortura eier også en av de største kjøttimportørene i Norge, Noridane, som konkurrerer med private importører om importkvoter.  

Private slakterier har de siste årene stått for rundt regnet en tredel av slaktingen i Norge. I 2019 var tallet rundt 37 prosent (31.5 prosent om man kun regner med firbente dyr).  

For skjæring sto privat side i 2019 for nærmere 60 prosent. Råvarene kommer fra både private slakterier og fra Nortura. Private bedrifter kjøper altså en vesentlig mengde kjøtt fra markedslederen på slakting.

Når kjøttet skal foredles til alt fra pølser, kaker, koteletter og biffer, er det privat side som står for rundt to tredeler av dette. Hvor stor andelen er, varierer stort fra kategori og produkttype. Prior er fortsatt størst på egg, og private eggpakkerier står per 2019 for 28 prosent av markedet.

Omsetningsrådet, som KLF nå er en del av, beslutter omsetningsavgiften til bøndene, men gjør også vedtak som har stor betydning for hele bransjen. I perioder med overskudd og underskudd benyttes omsetningsmidler for å bidra til balanse i det norske markedet. KLFs fokus er å sørge for at utforming og gjennomføring ikke skjer på en konkurransevridende måte for slakteriene.

KLFs jobb i Omsetningsrådet


Omsetningsrådet er et offentlig, partssammensatt forvaltningsorgan. Rådet har et hovedansvar for markedsreguleringen av jordbruksvarer.

Les mer