KLF fornøyd med dobbel mottaksplikt for kjøtt

KLF fornøyd med dobbel mottaksplikt for kjøtt – KLF er fornøyd med at det nå legges opp til dobbel mottaksplikt på slakt. Det er viktig for å sikre konkurranselikhet mellom… Les mer

KLF fornøyd med dobbel mottaksplikt for kjøtt

– KLF er fornøyd med at det nå legges opp til dobbel mottaksplikt på slakt. Det er viktig for å sikre konkurranselikhet mellom samvirke og private aktører, sier fungerende administrerende direktør i Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund, Endre Myhr.

Han og KLF vil i tiden frem mot høringsfristen, se nærmere på de konkrete endringene som foreslås.

Store svingninger

– En sak vi umiddelbart ser utfordringer med er begrensningen i den doble mottaksplikten som kun vil gjelde for uavhengige leverandører, siden man for dem skal se på hele måneder og ikke den aktuelle ukens balanse, som Nortura gjør selv. Telledatoer vil påvirker leveransene for storfe, slik at de svinger mellom store overskudd og underskudd for enkeltuker innenfor en måned. Andre forhold påvirker også tilførsel og etterspørsel slik at balansen svinger fra uke til uke. En løsning kan være at forskriften legger til grunn den ukentlige markedssituasjonen for alle. Noe annet kan være at telling av storfe nå faktisk må løses på andre måter enn telledato, poengterer Myhr.

Regionale forskjeller

Han peker på at det også er viktig at de uavhengige slakteriene ses samlet, siden det er ulike samarbeidskonstellasjoner. Slakteriene ligger i ulike deler av landet, og overskudd kan være regionalt, jamfør for eksempel tørkesommeren 2018. Nortura er ikke styrt til å regulere fra alle sine slakteri når de har overskudd, og gjør regulering fra slakteriene det i praksis er overskudd hos.

Siste saker