KLF gir råd for å få opp produksjonen av storfekjøtt

Landbruks- og matministeren ber KLF om å delta i en ekspertgruppe som skal komme opp med anbefalinger om hvordan produksjonen av storfekjøtt kan økes. Innen 1. februar neste år skal ekspertgruppa vurdere produksjonsfaglige og markedsmessige forhold i verdikjeden og komme med råd til ministeren.

Situasjonen i den norske storfekjøttproduksjonen er utfordrende med et økende underskudd. Det til tross for at norsk storfekjøtt er en meget ettertraktet vare som de private slakteriene strekker seg langt for å få tak i.

- Våre slakterier og norske forbrukere står klare og vi ønsker oss all norsk produksjon som kan oppdrives. Men for noen produsenter kan situasjonen med for lav lønnsomhet tappe en for gleden og utfordringen ved å være kjøttprodusent. Og det kan være en krevende barriere som bremser nye fra å gå inn i næringen, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF . Han er glad for at den private kjøttbransjen får denne muligheten til å bidra positivt til å løse denne utfordringen.

Det nedsettes nå en ekspertgruppe med mandat å gi statsråden råd om hvordan produksjonen av storfekjøtt kan økes. Ekspertgruppa skal primært vurdere produksjonsfaglige og markedsmessige forhold i verdikjeden for storfekjøtt.

Les pressemelding om saken fra Landbruks- og matdepartementet datert 15.10.2012

Mandat og sammensetning for "Ekspertgruppe Storfekjøtt"

Ammekuprodusentene fortjener inntektsløft
KLF har over lengre tid sett med bekymring på den nedadgående kurven for produksjon av storfekjøtt. I forbindelse med årets jordbruksoppgjør konkretiserte KLF sine tanker rundt den økonomiske utviklingen i ammeku-produksjonen:

“Når det gjelder storfekjøttproduksjon (ammeku) er KLF positive til utvikling av nye tilskudds­ordninger som kan bidra til å øke produksjonen. Særlig er utfordringen å få etablert produksjon som kan erstatte den som forsvinner som konsekvens av redusert melkeproduksjon.

Avtalepartene bør i år strekke seg meget langt for å sikre et løft for ammeku-produksjonen.”

Les KLFs Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Må kunne leve av storfekjøtt som hovedproduksjon
KLF er opptatt av å sikre at spesielt heltidsbønder, og de som virkelig tørr satse på storfekjøtt, får en positiv inntektsutvikling.

- Selv om utvalg ikke skal se på produksjonens rammebetingelser, men mer markeds- og faglige forhold, er det ingen til tvil om at det blir spesielt viktig å se på tiltak som sikrer at heltidsbonden velger å bli værende i næringen. Det nok en ganske avgjørende faktor for at å sikre nok norsk biff til folket i årene som kommer sier Juul-Hansen.

KLF være en pådriver for å finne løsninger som kan øke bøndenes inntekter og storfekjøttproduksjonen, uten å redusere matindustris konkurransekraft, avslutter han.

Siste saker