KLF gir råd om markedsbalansering

Landbruks- og matdepartementet har i dag nedsatt et utvalg som skal evaluere systemet for balansering av råvaremarkedene i jordbruket.

Utvalget skal gjennomgå dagens system for regulering av råvaremarkedene i jordbruket og legge fram forslag til alternative måter å legge til rette for markedsbalansering på. Utvalget ledes av professor Erling Hjelmeng, og KLF er representert ved Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF.

Les oppnevningsbrevet fra Landbruks- og matdepartementet datert 05.03.2014

Det eksisterende systemet har fått kritikk for å være omfattende og detaljert og hindre effektiv konkurranse fordi samvirkekonsernene både er dominerende markedsaktør og markedsregulator. Systemet er også kritisert for å være konkurransevridende og samvirkene er kritisert for manglende nøytralitet i håndteringen av regulatorrollen.

Formålet med gjennomgangen er å legge til rette for økt konkurranse og bedre ressursutnyttelse i verdikjeden sett under ett.

- Vi er glade for at det nå blir igangsatt et utvalg for å se på markedsbalansen, sier Juul-Hansen. Markedsregulering har over flere ti-år vært en kjernesak for KLF, og vi mener vi har mye å bidra med i utvalget.

Utvalgets sammensetning:

Markedsregulering i jordbruket (Landbruks- og matdepartementet – 05.03.2014)

Utvalgets mandat kan du lese på LMDs nettsider

Siste saker