KLF har inngått rammeavtale om kjøp av øremerker

KLF har inngått rammeavtale om kjøp av øremerker Sikring av forutsigbare vilkår ved kjøp av øremerker til storfe og småfe! Det er hovedmotivet når KLF nå har inngått avtale med… Les mer

KLF har inngått rammeavtale om kjøp av øremerker

Sikring av forutsigbare vilkår ved kjøp av øremerker til storfe og småfe! Det er hovedmotivet når KLF nå har inngått avtale med selskapet OS ID på vegne av produsenter til KLF-slakteriene.

Per A. Sleipnes

Det enkelte KLF-slakteri må slutte seg til avtalen som er inngått, men produsentene rundt om i landet står helt fritt i valg av hvilke produsenter av øremerker de ønsker å bruke. Pr. 28. oktober har Fatland, Furuseth, Horns slakteri, Nordfjordkjøtt slakt, Røros slakteri og Ytre Nordmøre slakteri gjort dette.

Så er det opp til produsentene om de vil benytte avtalen eller velger en annen leverandør.

80 år

OS ID er landets desidert største aktør i dette markedet. Så mange som sju av ti norske husdyr bærer øremerker fra Os. Den andre toneangivende aktøren i det norske markedet er Moen Bjøllefabrikk.

OS ID produserte de aller første øremerkene til norske husdyr for 80 år siden. I dag er OS ID et internasjonalt ledende teknologiselskap, med en stab på over femti ansatte. Disse arbeider med produkt- og teknologiutvikling, produksjon, salg, support og distribusjon. Det gir selskapet spisskompetanse innen produkter og løsninger for smart husdyrhold.

Gjelder i tre år

Endre Myhr i KLF har vært sentral i framforhandlingen av avtalen som er inngått og han er tilfreds med at det ble OS ID som de neste årene skal forsyne KLF-slakterienes produsenter med øremerker.

– Dette en god avtale for alle parter. Den gjelder i tre år fra 1. november i år, med mulighet for utvidelse i ytterligere tre år. OS og KLF har en felles målsetting om å jobbe for de beste rammebetingelsene for norsk landbruk i årene som kommer. Dokumentasjon, sporbarhet og dyrevelferd er områder vi vil jobbe aktivt sammen på, sier Myhr.

Forutsigbarhet

Også OS ID er tilfreds med avtalen som nå er inngått med KLF.

Denne avtalen gir oss forutsigbarhet med tanke på planlegging av produksjonen vår. Med andre ord gjør det lettere for oss å produsere rasjonelt, samtidig som produsentene er trygge på at merkene er i hus når han eller hun trenger dem. Avtalen bidrar dessuten til forutsigbarhet med hensyn til investeringer og videreutvikling av produksjonen vår. En langsiktig avtale som denne, legger til rette for større investeringer i maskiner og annet utstyr som optimaliserer produksjonsflyten vå, sier Marie Bakås, nordisk sjef for kommunikasjon og markedsføring i OS ID.

Total kundeopplevelse

Hun trekker også fram at samarbeid med en så viktig aktør som KLF, gir rom for å jobbe sammen om ulike utviklingsprosjekter, for eksempel utvikling av løsninger som gagner både KLF-produsent, KLF-slakteri og OS ID

– Godt samarbeid med KLF-produsentene gir oss viktig input på hva produsentene forventer av oss, og gir oss nyttige innspill til hvordan OS ID kan forbedre produkt, kommunikasjon, service og support. OS IDs produkt er ikke kun øremerkene, men den totale kundeopplevelsen av oss. Skal den videreutvikles, er vi avhengig av god dialog med produsenten, fastslår Bakås.

Høy kvalitet

– Hvordan vil produsentene oppleve at det nå er inngått ny avtale

– Den enkelte produsent vil nok på kort sikt ikke oppfatte dette som noen vesentlig endring i det daglige. Vi er her for KLF-produsenten, slik vi alltid har vært. KLF-produsenten kan uansett være trygg på at avtalen gir mulighet til å kjøpe norskproduserte øremerker av høy kvalitet, til konkurransedyktig pris. Og merkene leveres til avtalt tid, understreker Bakås.

Digital oversikt

I tillegg som OS ID-kunde, har produsenten full digital oversikt over bestillingen sin, fra han eller hun selv legger den inn i nettbutikken, og til merkene er hentet ut på leveringsstedet.

– På Min side kan produsenten alltid sjekke status og få vite hvor den enkelte bestillingen befinner seg i «produksjonsløypa». Når merkene er levert, har produsenten digital tilgang til et bredt utvalg veiledninger, tips og råd og annet supportmateriell. Slik skal produsenten bli mest mulig selvhjulpen.

Det er for øvrig enkelt å komme i kontakt med oss, både på sosiale medier og på telefon. For når produsenten står fast med et eller annet, og ønsker å snakke med oss, står kundesenteret vårt parat med medarbeidere som vel er de personene i Norge som kan aller mest om regelverk, praktisk øremerking og aktivitetsmåling. Flere av dem er også bønder selv, og har førstehånds erfaring med det som produsentene ofte lurer på, avslutter Marie Bakås.

Siste saker