KLF i næringskomiteen

Torsdag 14.april representerer KLF medlemmene på næringskomiteens seminar om matkjedeutvalgets rapport.

Administrerende direktør, Bjørn-Ole Juul-Hansen, skal representere medlemmene i KLF. KLF jobber til enhver tid for å sikre medlemsbedriftene politiske og juridiske rammevilkår som gir konkurranselikhet med andre aktører, og for at ført politikk skal gi mulighet til å bedre konkurransekraften til medlemsbedriftene, både i forhold til nasjonale og internasjonale konkurrenter.

I forbindelse med matkjedeutvalgets utredning har KLF bedt Oslo Economics analysere og forklare utviklingen i kjøttpriser i ulike deler av verdikjeden, med fokus på industrileddet. Rapporten viser at kjøttindustriens bruttomarginer har økt den siste tiårsperioden, men marginøkingen dekker kun økte lønnskostnader og økt bearbeidingsgrad. Bedriftene sitter ikke igjen med økte resultater eller økte investeringer.

Industrien bidrar til kvalitet og mangfold i kjøtthyllene og tar en større del av jobben enn tidligere. Derfor er det også en selvfølge at bruttomarginene øker.

Her kan du lese KLFs innspill til matmaktutvalget og KLFs kommentar om kjøttbransjens bruttomarginer .

Seminaret finner sted på Stortinget torsdag 14. april kl. 10.15-12.45.

Siste saker