KLF med koronaråd til regjeringen

Denne uken var KLF invitert til Olaug Bollestad for å komme med innspill til regjeringens arbeid for «Norges vei ut av koronakrisen».

Bollestad hadde invitert flere organisasjoner og bedrifter i verdikjeden for mat, og ønsket svar på «Hvordan bør vi utforme næringspolitikken fremover, med utgangspunkt i dagens økonomiske nedgang og hva er våre langsiktige utfordringer.»

Både medlemmer og KLFs styre har meldt inn forslag som ble presentert av adm. direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen under videokonferansen.

Her kan du lese KLFs innspill til Bollestad.

- For kjøtt- og eggbedriftene er koronakrisen krevende. Hotell-, restaurant- og kantine-leverandørene har mistet store deler av salget. Samtidig ser vi at grensehandelen er borte, at matkasser har økt sammen med en markant økning i dagligvare, sier Juul-Hansen.

Bollestad ønsket innspill på tiltak som kan iverksettes for å få fart på samfunnet. Hva spilte KLF inn?

- På kort sikt ser vi at medlemmene våre har fått økte kostnader som følge av korona-situasjonen. Utgiftene må kunne skyves framover i verdikjeden hele veien til forbruker. Prisene må opp på en del produkter, og vi ønsker aksept og ryggdekning fra regjeringen på at det er greit og forventet.

- For å kick-starte HORECA-markedet er det avgjørende å få åpnet hotelkjøkken, restauranter, kantiner og catering raskest mulig, men selvsagt på en trygg måte. En vitamininnsprøytning kunne vært at MVA i HORECA-sektoren legges på samme nivåer som i dagligvare og at arbeidsgivere skal kunne doble grensen for gaver til ansatte uten skatteplikt, når gaven er matprodukter.

Hva er nødvendig forutsetninger for å styrke landbrukets- og matvareindustriens konkurranseevne i et langsiktig perspektiv?

- KLF spilte inn flere ting, blant annet lav matmoms og arbeidsgiveravgift. Vi ba om økonomiske insentiver til å effektivisere produksjon, logistikk, produkt-utvikling, og vi ønsker at Innovasjon Norge gis mulighet til å «gjenopplive» tilbudet om PU-nettverk til kjøtt- og fjørfebransjen.

Bedriftene og organisasjonene som var invitert til møtet var foruten KLF, NHO Mat og Drikke, NNN, TINE, Nortura, HANEN, Bondens marked, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norske Felleskjøp, Fellesforbundet, Norskog og Norges Skogeierforbund.

Siste saker