KLF Media lanserer nytt produsentblad

11 000 kjøtt og eggprodusenter som forsyner landets mange frittstående slakterier og eggpakkerier får i disse dager et nytt blad i postkassen.

KLF Media utgir allerede bladet Kjøttbransjen, et blad som retter seg mot norske kjøttbedrifter. Med det nye bladet, Kjøtt- og eggprodusenten, håper KLF Media å bidra til tettere bånd mellom bøndene og slakteriene. I første omgang vil bladet Kjøtt- og eggprodusenten komme ut fire ganger i året.

- Jeg tror det er potensial for et alternativ til samvirkets mange blader og publikasjoner som er myntet på norske bønder. I mange år har så å si all informasjon om og for aktørene på primærleddet, kommet fra samvirkesiden. Dette håper vi å gjøre noe med, gjennom bladet Kjøtt- og eggprodusenten, sier Per A. Sleipnes, ansvarlig redaktør for KLF Medias publikasjoner.

- Hver eneste dag gjennom hele året, sørger dyktige norske bønder for at slakterier og eggpakkerier får tilført de råvarene som de er avhengige av for å holde virksomheten i gang, sier Sleipnes.

faksimile-bladet

Han er overbevist om at landets mange dyktige bønder er interessert i kunnskap om produksjonen som skjer i produksjonsleddene på veien mot forbruker.

- Der andre blader kun tar for seg det som skjer på gården, ønsker vi å skrive om kreativitet og innovasjon som skjer i verdikjeden fra bonde til kjøttbedrift, sier Sleipnes.

Samtidig med lanseringen av bladet, lanseres et nettsted der alle artikler vil bli publisert i full tekst – gratis for alle interesserte og selvsagt også tilgjengelig for deling på sosiale medier.

Siste saker