KLF møtte landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Bjørn-Ole Juul-Hansen, Ståle Gausen, Fredrik Strømmen og Svein-Erik Eide var mandag i møte med den nye statsråden i Landbruks- og matdepartementet, Jon Georg Dale. KLF presenterte privat kjøttbransje og la frem viktige saker for medlemsbedriftene.

Dale kom fra jobben som statssekretær i Finansdepartementet og tiltrådte som landbruks- og matminister 16. desember.

Dale ønskes velkommen (kjottbransjen.no - 16.12 2015)

Ståle Gausen, styreleder i KLF og direktør i Grilstad AS sier møtet var positivt, og at han og ser frem til et fruktbart samarbeid med Dale i tiden som kommer.
  - Jeg ønsker at flest mulig KLF-bedrifter skal få besøk av ministeren fremover. Listhaug var rundt hos svært mange, og alle har rapportert om at det var inspirerende, interessant og nyttig. Dale ga i møtet uttrykk for at han vil fortsette med denne type besøk, og jeg kan love at KLF vil legge til rette for besøk i tiden som kommer, sier Gausen.  

Fredrik Strømmen, nestleder i KLFs styre og daglig leder i Scandi Standard Norway AS la frem KLFs syn på egg- og fjørfesituasjonen, som de siste årene har vært alt annet enn enkel.
- Vi ser at salget på kylling begynner å normalisere seg etter to nedadgående år. Det var nyttig å få anledning til å orienter Dale om hvordan vi på privat side tar vårt ansvar i forhold til overproduksjon på kylling, men også at vi er bekymret for overskuddet vi har på egg, sier Strømmen.

- Vi er selvsagt svært glade for at Dale tar seg tid til å møte oss så kort tid etter tiltredelsen, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. - Vi står foran en spennende vår, med diskusjoner rundt markedsbalanseringsutvalgets anbefalinger rundt markedsregulering og forenklinger i jordbruksavtalen. Da er det svært nyttig for oss å presentere synspunkter direkte med den nye statsråden.

Juul-Hansen tok også opp bransjens utfordringer rundt lave marginer, tilgang på råvare og spesialforretninger, og nisjebedrifter som utfordres av handelens dumpingpriser av kjøttprodukter.

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for å lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv og konkurransedyktig norsk matindustri.
- Å møte sentrale politikere og slik dele kunnskap og utveksle synspunkter er nyttig både for KLF og for politikerne, sier Juul-Hansen.

Siste saker