KLF-representant i Norsk Sau og Geit

KLF har innstilt sjefsveterinær Ida Cathrine S. Olsen som vår representant til Norsk Sau og Geit sitt fagråd for 2011-2013.

KLF har innstilt følgende representantene for regionene:

Avlsregion Nord: Roger Karlsen
Avlsregion Vest: Berit Pettersen
Avlsregion Øst: Helge Olaf Aas

Siste saker