KLF-slakteriene øker kraftig på gris

KLF-slakteriene øker kraftig på gris De frittstående slakteriene her i landet har hatt en svært god utvikling i tilførslene så langt i år. Det gjelder særlig gris. Tilsvarende har Nortura-slakteriene… Les mer

KLF-slakteriene øker kraftig på gris

De frittstående slakteriene her i landet har hatt en svært god utvikling i tilførslene så langt i år. Det gjelder særlig gris. Tilsvarende har Nortura-slakteriene opplevd den motsatte utviklingen.

Per A. Sleipnes

Hittil i år har KLF-slakteriene slaktet mer enn 9200 flere gris enn på samme tid i fjor. Det tilsvarer en økning på 2,4 prosent. Nortura- slakteriene har derimot slaktet nær 41 000 færre gris i samme periode, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en tilbakegang på 5,5 prosent. Ettersom mye av grisen som tidligere ble slaktet på Rudshøgda nå er flyttet til Tønsberg, er det disse to Nortura-slakteriene som har hatt de største endringene i slakttall.

MNS-økning

Ser vi på de private slakteriene er det Midt Norge Slakteri (MNS) som har opplevd den kraftigste veksten i slaktingen av gris. Trøndelag-slakteriet slaktet vel 4200 flere gris i løpet av årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Det utgjør en økning på 8,1 prosent.

– Stort sett skyldes utviklingen på gris, bedre produksjon blant eksisterende produsenter. På storfe har vi en svak økning, og for småfe noe tilbakegang. Tilbakegangen på småfe skyldes stort sett opphør blant noen besetninger, sier daglig leder Erik Bentzen i MNS.

Gode Fatland tall

Også Fatland som helhet har fine slaktetall på gris så langt i 2020.

Pr. september har Fatland økt slaktingen med 4,6 prosent. Alle anlegg er i pluss, men det er Fatland Oslo som har den største økningen.

I september slaktet Oslo 28 prosent mer enn samme måned i fjor! Totalt i Fatland slaktet vi 14,6 prosent mer i september mot 2019.

– Vi slakter mer storfe i år, sammenlignet med 2019, men ser vi isolert på ku er slaktingen lavere. Grunnen er at bøndene kan levere mer melk.

Vi får stadig flere leverandører, og de vi har er vi godt fornøyd med. I tillegg har vi fått noen nye dyrebilsjåfører som også bidrar til økningen i tilførslene, forklarer konsernsjef Terje Wester.

– Aktive i markedet

For Furuseth er situasjonen nokså lik den vi finner hos Fatland og MNS. Det vil si en økning i antall gris hittil i år på vel 3200 slaktede gris, eller 3,7 prosent.

– Årsaken til den positive utviklingen er at vi trenger mer slakt og er mer aktive i markedet. Det er ingen spesielle geografiske forskjeller når det gjelder økning i tilførslene, sier daglig leder Harald Furuseth.

Bonde-nært

Et interessant poeng er økningen i tilførslene hos Jens Eide AS i Lillesand. Økningen her er på hele 13 prosent.

– Det jobbes mye på tilførselssiden hos oss og det gir positive utslag i tallet på slaktegris. Vi er dessuten det eneste slakteriet i Agder og Telemark, noe som taler til vår fordel. Det betyr at vi blir et nært og godt alternativ for mange bønder i disse fylkene, sier daglig leder Jens Eide. Han er tilfreds med at også tilførslene av småfe har økt ved hans slakteri hittil i år.

Nedgang på storfe

Hva så med storfeslaktingen rundt om i landet?

Her opplever både Nortura-slakteriene og KLF-slakteriene så langt i år nedgang i den totale tilførselen. Henholdsvis 10 600 storfe hos Nortura og vel 700 hos KLF-slakteriene. Det utgjør henholdsvis 6,5 og 1,3 prosent færre storfeslakt i årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Nortura Rudshøgda øker på storfeslakting, men det har sammenheng med at slakting av storfe er flyttet fra Otta.

Færre kyr

Verdt å merke seg er at Fatland Ølen har økt slaktingen av storfe (+ 3,8 prosent ) og det samme har MNS (2,8 prosent).

Horns Slakteri på Leknes har også økt sin storfeslakting. Den økningen er på hele 8,3 prosent og det er daglig leder Arild Horn godt fornøyd med. Han er ikke fullt så tilfreds med utviklingen på gris.

– Hittil i år har vi én prosent nedgang på gris, men jeg tror status for året sett under ett, blir en liten økning for vårt slakteri.

Bjerka-nedgang på lam

Lammeslaktingen i Norge, viser en klar fallende tendens så langt i år. Nortura-slakteriene har slaktet hele 13 prosent færre lam, mens KLF slakteriene har fått redusert sine tilførsler av lam med sju prosent. Totalt utgjør dette en svikt i tilførslene på mer enn 59 000 lam så langt i år, sammenlignet med årets ni første måneder i fjor. Nordfjord Kjøtt er det slakteriet som har økt mest med så mye som 17,4 prosent. Tilsvarende har Nortura Bjerka fått redusert sin lammeslakting med nær 40 prosent i samme periode.

Denne artikkelen sto også i Kjøttbransjen nr. 7 og er identisk her som i wordfilen der (med unntak av Illustrasjonsfoto: Tommy Ellingsen som nå er skrevet korrekt, og som også skal rettes i KB 7 – egen mail sendt tidligere).

Siste saker