KLF-studio | Kunden er vår viktigste produktutvikler

Opptak fra sending 30. januar 2023

I denne KLF-studiosendingen møter vi Adrian Peretz, førsteamanuensis i markedsføring ved Oslo Business School, OsloMet. Spisskompetansen hans ligger i generell markedsføringsstrategi, merkevareledelse og forbrukerpsykologi. Peretz har lang erfaring som merkevaredirektør i næringsmiddelindustrien.

Peretz påstand er at ingen som ser på ‘kjøtt’ som et ferdig produkt. For kjøtt- og eggbedrifter er derfor den viktigste leveransen en videreutvikling av verdi.

Innenfor markedsføringsfaget skjer det nå et stort skifte i tenkingen rundt hvordan en skaper verdi for kundene. Utgangspunktet er at en ikke leverer ‘produkter’, men at leveransen vår er en del av en tjenesteprosess som kundene igjen videreutvikler til det de ønsker. Gjerne i et samspill mellom kunder, leverandører og konkurrenter.

I denne KLF-studio sendingen skal vi få et innblikk i hvordan vi bør se på oss selv – altså som en del av en slik tjenesteprosess, og hvilke konsekvenser et slikt tankesett bør få for bedriften og produktene vi produserer.

KLF tror sendingen vil passe for daglig leder, selgere og markedssjefer, ledere i kjøttbutikkene, samt produktutviklerne i medlemsbedriftene.

Hilsen

KLF-studio