Domstein Sjømat AS avd. Bodø

Fra Nortura Totalmarked til internasjonal kjøtthandelValgets kval i grisehuset for Steigen-bønder– Unik mulighet til kompetanseutvikling i kjøttindustrienDyrøymat med vellykket satsing på treningsmatHistorisk digitaliseringssamarbeidEierskap til data i næringen

Siste saker