GIELAS REINBEITEDISTRIKT

Kasserte 300 rein på grunn av avmagring

Siste saker