KNUT ERIK JORDSTØYL

Vil ha markedsregulering på smågrisFår grisene nok jern?Ammeku er ikke venstrehåndsarbeidBedre resultater med fasefôringLeverer mer enn 4000 smågris pr. år som satellittVil teste Snåsa-hjort i Dubai

Siste saker