MT SLAKT AS

Hvorfor kjøttimport når det er overproduksjon i Norge?Dobbel mottaksplikt = lavere kostnadObjektiv klassifisering av storfe er innført

Siste saker