NORTURA SA AVD FØRDE

Nortura-leveranser skaper stor frustrasjonPrivat slakteandel fortsetter å øke– På tide med nye slakterieiere på OttaPrivat markedsandel på slakt fortsetter å økeSolid økning i privat slakteandel i fjorKjøttproduksjonen opp 20 prosent… Les mer

Siste saker