NORTURA SA  AVD SLAKTERI RUDSHØGDA

Privat slakteandel fortsetter å økeSolid økning i privat slakteandel i fjorKLF-slakteriene økte sin slakteandel i fjorNortura med nytt milliardlån og investeringsløftSlaktingen økte med drøyt 1000 tonnFlytter all griseslakting i øst… Les mer

Siste saker