OPDAL NORDRE GÅRDSSLAKTERI AS

Kombinerer gårdsdrift med slakteri og butikkUtfordringer og muligheter med lokal slaktingKjører lokale kampanjer hele tidenUtfordringer og muligheter med lokal slaktingOffensiv fjørfesatsing på Holte GårdGården der dyrene rusler til slakteriet

Siste saker