PRIMA SLAKT AS

Hvorfor kjøttimport når det er overproduksjon i Norge?Fra råvareleverandør til konseptutviklerLivdyrprodusent med fokus på trivsel og dyrevelferd- Norturaavtalen hindrer ikke konkurransePrima og Hellstrøm signerer biff-avtaleNortura og Prima-avtalen er godkjent

Siste saker