REIN-LYKKE KJØTT AS

KLF hjelper storfeprodusenter i SwazilandEksporten gir økt foredlingEn rein og skjær suksesshistorieKasserte 300 rein på grunn av avmagringSlakteri på Otta er i ruteFinnmark Rein med historisk lave slaktetall

Siste saker