TP-ENGROS AS

Hvorfor kjøttimport når det er overproduksjon i Norge?Berget av kraftinnsats fra ledelse og ansatteKjøtt i butikk opp mer enn engrosprisBetydelig usikkerhet rundt råvareprisene fra sommerenTaper millioner på grossist-konkursDLVRY utfordrer på… Les mer

Siste saker