KLFs innspill til Jordbruksforhandlingene

Uttalelsen fra KLF er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre. Når staten og bondelagene møtes til årets jordbruksforhandlinger, skjer det i en markedsituasjon for norske… Les mer

Uttalelsen fra KLF er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

Når staten og bondelagene møtes til årets jordbruksforhandlinger, skjer det i en markedsituasjon for norske landbruksprodukter som er svært uvanlig. Det er tomt på reguleringslagrene og knapphet på alle regulerte kjøttslag.

Selv for kylling har det vært importbehov for å dekke etterspørselen.  Egg-markedet er det eneste som kan tendere til overskudd, men det gjenstår å se.

- Årsaken er korona-pandemien og vi håper det er kontroll på i løpet av sommeren, sier Bjørn-Ole Juul Hansen, adm. direktør i KLF. Samfunnet ønsker å komme tilbake til en normal situasjon så raskt som mulig - en normal situasjon som raskt kan reduseres etterspørselen etter norske landbruksprodukter til «før-pandemi-nivå».

I sitt innspill er KLF opptatt av at avtalepartene bruker dagens situasjon for tilrettelegging for langsiktig tillit og at landbruket skal har god inntektsutvikling, fremfor å skape forventninger om kortsiktige priser og en inntektsutvikling som kan skape overproduksjon.

- Et viktig element for å lykkes med dette er at avtalepartene styrker landbrukets mulighet til i felleskap å møte de sektorovergripende utfordringene næringen står overfor. Det gjelder særlig klima, bærekraft, dyrevelferd og helse- og ernæring, sier Juul-Hansen.

- Hele verdikjeden for kjøtt og egg er avhengig av det det gis gode svar og løsninger på disse utfordringene. Uten nødvendig kunnskap og tillit i hele verdikjeden helt frem til forbruker, er det fare for at markedet for kjøtt og egg reduseres raskt.

Siste saker