KLFs kommentarer til Jordbruksoppgjøret 2012

Torsdag 31. mai var KLF invitert på høring i Stortingets næringskomité for å kommentere på Proposisjon 122 S (2011-2012) til Stortinget – Jordbruksoppgjøret 2012. Dagens uttalelser er en oppfølging av KLFs tidligere innspill til partene i forkant av forhandlingene.

I korte trekk mener KLF at foreslått Jordbruksoppgjør ikke er spesielt spennende, men heller grått og litt lite kreativt.

For matindustrien i kjøtt- og fjøresektoren framstår ikke årets oppgjør spesielt godt innrettet. KLF ønsker seg løsninger som på en tydelig og rask måte gir mer effekt i bondens lommebok, spesielt ammeku-bonden, da vi er i ferd med å få et unødvendig stort importbehov på storfe.

KLF opplever det ikke tillitvekkende at det i statens tilbud foreslås målprisøkninger der markedsutsiktene tilsier at disse ikke kan bli tatt ut.

LMD har også latt være å vurdere åpenbare muligheter som kan øke bondens inntekter kostnadsfritt for statsbudsjettet og forbrukerne gjennom økte konsesjonsgrenser på slaktekylling.

I avsnitt ”7.8.1 Markedsordningene for kjøtt og egg ”, foreslås oppnevnt en arbeidsgruppe som skal se på en mulig overgang av egg og lam fra dagens markedsordning til volummodellen. KLF mener volummodellen er en lite tilfredsstillende modell der avtaleparter så vel som Storting har frasagt seg all innflytelsesmulighet, men forsterket et konkurransevridende reguleringssystem.

KLF unner norske bønder like grei økonomi som resten av samfunnet, men ser det som viktig at politikken legger til rette for en økonomisk utvikling i landbruket uten at vi gjør prisgapet til våre naboland for stort.

— Vi føler at regjeringen, med sitt manglende tollsignal, ser mulighet for å styrke bøndenes økonomi innenfor dagens system, sa Bjørn-Ole Juul-Hansen til Nationen i dag.

Siste saker