Klimakalkulatoren er endelig introdusert

Klimakalkulatoren er endelig introdusert OSLO Etter fire års jobbing er den endelig lansert, landbrukets klimakalkulator. Det dreier seg om et verktøy som Klimasmart Landbruk har utviklet, og som beregner utslipp… Les mer

Klimakalkulatoren er endelig introdusert

OSLO Etter fire års jobbing er den endelig lansert, landbrukets klimakalkulator. Det dreier seg om et verktøy som Klimasmart Landbruk har utviklet, og som beregner utslipp på den enkelte gård i Norge.

Panelet på fire som kommenterte lanseringen av klimakalkulatoren.

– Dette er et resultat av en kollektiv innsats i hele bransjen. Nå er veiledere i ferd med å komme på plass og vi registrerer er en stor grad av positivitet blant våre dyktige produsenter, sa KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen under lanseringen. Han deltok i et panel sammen med Tine, Norgesfôr og Nortura. Også styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura uttrykte stor tilfredshet med at klimakalkulatoren nå er på plass.

– Mine produsenter er utålmodige og gleder seg til å komme i gang. Både vi i Nortura og våre produsenter vil vise samfunnet at vi er motiverte for å gi vårt bidrag i bestrebelsene på miljø- og klimaforbedringer, sa Vaag.

Gratis

Klimakalkulatoren er et nettbasert verktøy for klimasmart drift på den enkelte gård. Den beregner klimagassutslippene for de enkelte produksjoner og på skiftenivå. Den inneholder forklarende tekster og gjør det mulig å avdekke tiltak som reduserer utslipp. Ofte vil klimatiltakene også være smarte og gode agronomiske tilpasninger.

Klimakalkulatoren er gratis, og kan brukes på PC, smarttelefon og Pad.

«Mørke utslipp»

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan, pekte under lanseringen på at det er forskjeller mellom det han omtalte som «mørke utslipp» og utslipp som i større grad er en del av et naturlig kretsløp.

– Norsk matproduksjon skal ikke reduseres, men gjøres mer bærekraftig. Samtidig jobber vi med å forbedre dagens klimaregnskap for landbruket, sa Skogan, og antydet med dette at det er flere faktorer som bør regnes med, enn det som ligger inne i dag.

Han roste norsk landbruk for å være i føringen teknologisk, og pekte på klimakalkulatoren som en illustrasjon på dette.

Pilotutprøving

En rekke gårder over hele landet er nå i gang med pilotutprøving av klimakalkulatoren. Deretter følger en justeringsfase. I første omgang er det produksjoner knyttet til melk, svin og korn som kan «kalkuleres». Etterhvert vil klimakalkulatoren komme fortløpende også for andre produksjoner.

For å gi optimalt utbytte, tilbyr Klimasmart Landbruk et gratis e-læringskurs som gir en innføring i klimagasser fra landbruket og praktisk bruk av klimakalkulatoren.

Klimadokumentasjon vil i økende grad etterspørres av kunder og omsetningsledd. For den enkelte gård, vil forbedring av drift og økonomi på egen gård være viktig.

Eid av 16 organisasjoner

Klimasmart Landbruk er et samvirke som i dag er eid av Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.

Siste saker