Klimakalkulatoren nå på fjørfe og ammeku

Når klimakalkulatoren nå utvider til også å omfatte fjørfe og ammeku, står de private fjørfe-bedriftene i fremste rekke når det gjelder å ta det viktige verktøyet i bruk. Av Per… Les mer

Når klimakalkulatoren nå utvider til også å omfatte fjørfe og ammeku, står de private fjørfe-bedriftene i fremste rekke når det gjelder å ta det viktige verktøyet i bruk.

Av Per A. Sleipnes

- Skal vi oppholde en høy kjøtt- og fjøreproduksjon i Norge, er vi avhengig av å ta ned klimautslippet per produsert enhet. Med Klimaavtalen som er inngått mellom regjeringen og landbruket, må det kuttes 5 millioner tonn til år 2030.

- Klimakalkulatoren er et viktig tiltak for å avdekke hvor det er mulig å kutte utslipp på den enkelte gård og produksjon. Det er jo hos bonden kuttene skjer, så at ammeku og kylling nå har fått sin kalkulator er svært viktig sier Ida Mathisen, sjefsveterinær i KLF.

Ida Mathisen, sjefsveterinær i KLF

Fornøyd

Hun er svært godt fornøy med at alle produsentene i KLF Effektivitetskontroll fjørfe nå kan høste resultatene av den store jobben som er gjort for at dette skal være mulig.

- Produsenter både fra Norsk Kylling, Den Stolte Hane, Fatland og Furuseth har bidratt til at de nye kalkulatorene er på plass; den private kjøtt- og fjørfebransjen har all grunn til å være stolte av seg selv sier Mathisen som sammen med fagansvarlig IKT Igor Novikov, har sørget for at både det faglige og datatekniske er på plass fra KLFs løsning. Og hun understreker at samarbeidet med Norsk Kylling, som har sitt eget system for oppfølging av produsentene, har vært svært godt.

En av Norsk Kyllings produsenter, Arnt Ulkestad fra Lensvik i Orkland kommune, er opptatt av at bøndene også må ta ansvar for å redusere klimautslipp.

- For oss betyr dette av vi får et konkret, presist og godt verktøy som gir oss oversikt over samlede utslipp av klimagasser. Denne oversikten gir meg som kyllingprodusent muligheten til å se hvor jeg bør sette inn tiltak. Samtidig er det sunt bondevett å drive gården på en slik måte at neste generasjon kan overta en drift i enda bedre stand. Denne måten å tenke på, mener jeg vi bør ta med oss inn i det grønne skiftet, sier Ulkestad.

Norsk Kyllings produsenter, Arnt Ulkestad fra Lensvik i Orkland.

Digitalt verktøy

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over klimagassutslipp fra produksjon på gården. Basert på dette, kan bonden kartlegge hvilke muligheter som finnes for å redusere utslipp, men også planlegge drift og bruk av gårdens ressurser på en god måte. Kalkulatoren finnes allerede for melk, korn og svin, og utvider nå altså til å gjelde fjørfe.

Bransjeløsning om klimatiltak viktig!

KLF er en av 17 eiere i andelsselskapet Landbrukets Klimaselskap SA om eier og forvalter Klimakalkulatoren. Styremedlem og adm. direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF er glad for at også fjørfe og ammeku nå er med, fordi hele landbruks- og matsektoren må lykkes sammen om sektoren skal ha troverdighet.

- Men i dag er jeg kanskje aller mest glad for at alle som prøver klimakalkulatoren får en beregning. Selv om det er år siden den første kalkulatoren ble lansert, har mange bønder ikke kunne tatt i bruk kalkulatoren fordi de har manglet data fra egen drift.

- Men den nye versjonen gir alle som ønsker det en klimaberegning på egen gård. Får der det mangler data på gården, vil kalkulatoren sette inn standardtall basert på snittet fra lignende gårdsbruk, sier Juul-Hansen.

Adm. direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF

Han minner også om det fins et rådgivningsapparat.

- De fleste vare-mottakerne på privat side har fått udannet Klimaveiledere som kan kontaktes. Men skal du ha mer «spisset» rådgiving anbefaler jeg Norsk Landbruksrådgivning. Og da er det naturlig å minne om at det kan være penger å hente i de regionale miljøprogrammene og Gjensidige og Bondelagets Bærekrafts fond, sier Juul-Hansen.

Han presiserer viktigheten av at bonden aktivt må gi samtykke til at data kan hentes inn og at beregning kan gjennomføres. Det er like viktig for å få en systematisk nedgang i klimaavtrykket til landbruket som den tredje dosen er for å stanse pandemien, avslutter KLFs administrerende.

Siste saker