Klimakrisen løses ikke ved å ofre norsk landbruk

Klimakrisen løses ikke ved å ofre norsk landbruk Per A. Sleipnes Den siste tiden har klima og landbruk blitt stadig tettere knyttet sammen. Utsagn og påstander har haglet om hvor… Les mer

Klimakrisen løses ikke ved å ofre norsk landbruk

Per A. Sleipnes

Den siste tiden har klima og landbruk blitt stadig tettere knyttet sammen. Utsagn og påstander har haglet om hvor skadelig landbruket er for klimaet og enkelte har nærmest antydet at det å helt eller delvis kutte norsk kjøttproduksjon vil være løsningen på klimakrisen.

Men bare for å slå det ettertrykkelig fast: Klimakrisa blir selvsagt ikke løst ved å ofre norsk landbruk. De som tror det, må i beste fall være naive – i verste fall kunnskapsløse. Nå har nemlig tre ulike rapporter slått fast at redusert kjøttforbruk i Norge rammer landbruket hardt.

Her i landet har vi betydelige ressurser på innmark og i utmark som kun er egnet til beitebruk og grasproduksjon. Er det da bærekraftig og miljøvennlig å la norsk matjord ligge brakk, mens importen av mat øker?

Her i landet har vi betydelige ressurser på innmark og i utmark som kun er egnet til beitebruk og grasproduksjon.

Svaret er etter min vurdering innlysende: NEI. Miljødirektoratet har lagt fram en rapport – Klimakur 2030. Ikke overraskende er ett av klimatiltakene rapporten foreslår å endre kostholdet i retning mindre forbruk av melk og kjøtt. Konsekvensen: Rundt regnet en million dekar jordbruksareal kan gå ut av drift dersom de foreslåtte tiltakene blir vedtatt.

Dette vil få dramatiske følger for bl.a. bosetting i distriktene, og ikke minst true den norske modellen med å være selvforsynt av mat fra landbruket. Rapporten er tydelig på at omlegging av kostholdet slik sett vil endre Norge.

Poenget er at vi i Norge ikke alene kan redde verden i klimasammenheng. Norge står for kun to prosent av klimautslippene på verdensbasis. Dessuten er ikke våre husdyr på langt nær hovedårsaken til klima-utfordringene. Husdyr som omdanner gress til mat og menneskeføde, er viktig for å dekke verdens matvarebehov. Vi må derfor være opptatt av helheten i matproduksjonen.

Norsk landbruk har som sagt allerede lave utslipp, sammenlignet med andre land på kloden vår. Klimakrisen kan med andre ord ikke løses ved å ofre norsk matproduksjon og sette vår selvforsyning i fare. Eller for å si det på en annen og mer spissformulert måte: Vi kan ikke spise oss ut av klimautfordringen!

Siste saker