Kløverkjøtt-ansatte satser videre i Vest Kjøttindustri

Kløverkjøtt-ansatte satser videre i Vest Kjøttindustri Vestnes Etter at Bunnpris har besluttet å trekke seg ut som eiere av kjøttbedriften Kløverkjøtt AS på Vestnes utenfor Molde, har tre Kløverkjøtt-ansatte etablert… Les mer

Kløverkjøtt-ansatte satser videre i Vest Kjøttindustri

Vestnes Etter at Bunnpris har besluttet å trekke seg ut som eiere av kjøttbedriften Kløverkjøtt AS på Vestnes utenfor Molde, har tre Kløverkjøtt-ansatte etablert selskapet Vest Kjøttindustri AS.

Per A. Sleipnes

Jon Daniel Nesje (t.v.) og daglig leder Brage Grønningsæter i Vest Kjøttindustri AS. Arkivfoto

Bunnpris Møre har eid Kløverkjøtt de siste ni årene, men fra nyttår av er dagligvarekjeden ikke lenger inne på eiersiden. Nå akter nøkkelansatte i Kløverkjøtt å satse videre på egen kjøl.

Mer til storhusholdning

Fortsatt vil Bunnpris være den største kunden, men Vest Kjøttindustri tar mål av seg til å bearbeide både andre dagligvarekjeder og storhusholdningsmarkedet i langt større grad enn hva Kløverkjøtt har gjort.

– Kjøttbedriften på Vestnes har historisk vært en stor leverandør til storhusholdningsmarkedet, og vi vet at våre produkter og produksjonskompetanse er godt tilpasset dette markedet, sier Jon Daniel Nesje i Kløverkjøtt AS.

Investorer inn

Når han og to andre ansatte nå har etablert Vest Kjøttindustri, er det for å ha en basis for videre satsing.

– Vi skal med andre ord ha inn investorer som kan skape et trygt fundament og være en garanti for en god utvikling. Det er tre ansatte som har tatt dette initiativet, men på sikt kan så mange som 20 ansatte komme inn på eiersiden når selskapet er oppkapitalisert, sier Jon Daniel Nesje i Kløverkjøtt AS.

God dialog med Bunnpris

Staben ved Kløverkjøtt teller i dag rundt 40 ansatte, men Nesje tror ikke det nødvendigvis blir en kraftig reduksjon i dette antallet etter at Bunnpris snart er ute.

– Det jobbes ut fra en modell der så mange som mulig skal beholde sine jobber på Vestnes. Vi har og skal fortsatt ha en god dialog med Bunnpris, og når vi etter hvert får større innpass i storhusholdningsmarkedet, håper jeg at omsetningen skal kunne holde seg på tilnærmet dagens nivå.

Biff City består

– Hva med merkenavnet Biff City? Vil det bestå?

– Ja, Biff City vil være det brand vi kommer til å benytte i vår storhusholdnings-satsing, i alle fall i startfasen.

– Vil lokaliseringen på Vestnes bli den samme?

– Ja, anlegget som Kløverkjøtt har drevet sin virksomhet fra, blir videreført. Her har vi god dialog med hovedeier Malme om eventuelle tilpasninger av anlegget, sier Nesje.

Dårlig 2018

Kløverkjøtt hadde i fjor en svært negativ økonomisk utvikling, etter et godt år i 2017. Den gang kom driftsresultatet opp i fem millioner kroner, mens resultat før skatt endte på 3,7 millioner kroner.

I fjor måtte bedriften bokføre et underskudd på 2,3 millioner kroner.

– Hvorfor ble 2018 et dårligere år enn 2017?

– Dette skyldes flere forhold. En viktig faktor var verdsettelse av en stor lager-beholdning ved årsskiftet 2017/2018. I tillegg ble 2018-resultatet belastet med betydelige ekstraordinære kostnader, avslutter Jon Daniel Nesje i Kløverkjøtt AS.

Siste saker