Knutsen gjenvalgt på KLFs landsmøte

Leif Malvin Knutsen ble som ventet gjenvalgt som styreleder da KLF-bedriftene møttes til Landsmøte og ERFA-møte i Larvik sist helg. På ERFA-møtet fikk vi en frisk politisk debatt bl.a. knyttet til måten markedsreguleringen skal organiseres på her i landet.

Farris Bad i Larvik var stedet da KLF-bedriftene var samlet til Landsmøte/ERFA-møte.  Drøyt 30 bedrifter var på plass og disse fikk bl.a. et innblikk i hvordan våre politiske partier tenker og agerer i forhold til næringspolitiske forhold som berører kjøttbransjens aktører. Arbeiderpartiets Terje Aasland, Høyres Svein Flåtten og Lina Bringsli fra KrF sørget for det.

Dessuten hvilken strategi Coop har framover. Det sørget adm. direktør Ola H Strand for. Han uttrykte for øvrig sterk skepsis til dagens markedsreguleringsordning med Nortura i førersetet. I neste utgave av bladet (august-utgaven) bringer vi mer av det han sa på ERFA-møtet.

Merking av kjøtt- og matvarer var også sentralt tema på ERFA-samlingen og Randi Flesland, adm. direktør Forbrukerrådet, redegjorde for de forventninger Forbrukerrådet har til kjøttbransjen på dette området. Også dette blir det mer om i Kjøttbransjen nr. 7.

I tillegg til alt dette, fikk deltagerne på ERFA- og Landsmøtet med seg en intimkonsert med Bjørn Eidsvåg og anledning til å besøke fire sentrale bedrifter i Vestfold; Fatland Skjeggerød, Matbørsen, Gårdsand og Eggprodukter AS. Med andre ord noe for enhver smak.

Siste saker